Перелік основних завдань у ІV кварталі 2015 році

№ з/п

Назва заходу чи нормативно-правового акта, що потребує вирішення

Зміст заходу, зміст проблеми, що потребує нормативно-правового врегулювання.

Результати, що планується досягнути   

Відповідальний ЦОВВ або структурний підрозділ апарату Мінрегіону за виконання

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1.       

Розроблення проекту Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція)

 

Забезпечення функціонування повноцінного місцевого самоврядування на трьох його рівнях – регіон, район, громада і надання місцевим  радам права формування власних виконавчих органів; перерозподіл (децентралізація) повноважень між державними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування на засадах субсидіарності; зміцнення ресурсної бази місцевого самоврядування та збільшення автономії в процесі формування місцевих бюджетів

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

2.       

Розроблення проекту Закону України «Про місцеві органи виконавчої влади»

 

Зміна статусу та функцій місцевих органів виконавчої влади (місцевих державних адміністрацій) з виконавчих на контрольно-наглядові: здійснення нагляду за відповідністю Конституції та законам України актів органів місцевого самоврядування та територіальних органів ЦОВВ; координація взаємодії територіальних органів ЦОВВ; спрямування та організація діяльності усіх територіальних органів ЦОВВ та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного або воєнного стану

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

3.       

Розроблення проекту Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України»

Встановлення уніфікованих вимог і критеріїв до адміністративно-територіальних одиниць (АТО) кожного територіального рівня адміністративно-територіального устрою держави; визначення чітких процедур утворення і ліквідації АТО, а також порядку встановлення і зміни їх меж, найменування та перейменування населених пунктів та віднесення їх до певних категорій; встановлення системи і порядку державної реєстрації АТО тощо

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

4.        

Розроблення проекту Закону України  «Про територіальні органи самоорганізації населення» (нова редакція)

Удосконалення правового регулювання процедури проведення загальних зборів (конференцій) жителів територіальної громади за місцем проживання і встановлення додаткових гарантій діяльності органів самоорганізації населення

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

5.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування нормативної бази, інтегрованої у міжнародно-правовий простір технічного регулювання

 

 

 

 

 

 

1. прийняття законопроекту «Про гармонізацію з нормами законодавства Європейського Союзу основних вимог до будівель та споруд, а також спрощення умов для розміщення на ринку будівельних виробів», підготовка 20-ти нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації

Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічногог розвитку

2. зменшення до 12% питомої ваги будівельних норм, обов’язкових до виконання

Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічногог розвитку

3. збільшення питомої ваги національних стандартів, гармонізованих з міжнародними (ISO) та європейськими (EN) стандартами, до 25% від діючих

 

Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічногог розвитку

4. забезпечення опанування вітчизняними проектувальниками методикою розрахунку будівельних конструкцій за 58-ми Єврокодами (посібники, навчальні програми, програмне забезпечення тощо)

 

Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічногог розвитку

6.        

Створення приятливого інвестиційного клімату шляхом дерегуляції будівельної діяльності

 

3. оновлення національних стандартів з питань ціноутворення та договірних відносин у будівництві

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві

4. покращення показників будівельної галузі у рейтингу «Doing Business» на 10 позицій

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва

5. збільшення відповідно до наданих Україні преференцій з торгівлі експорту основних будматеріалів до країн Європейського Союзу в 1,8 рази

Департамент розвитку промислового будівництва та виробництва будівельних матеріалів

7.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення гармонійного розвитку територій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. нормативно-методичне супроводження зонування територій обласних центрів та розроблення містобудівної документації

Департамент містобудування, архітектури та планування територій

2. надання доступу до генеральних планів міст, запровадження містобудівного кадастру

Департамент містобудування, архітектури та планування територій

3. створення нормативного підгрунття з формування безперешкодного життєвого середовища для маломобільних груп населення

Департамент містобудування, архітектури та планування територій

2. забезпечення розвитку місцевих програм житлового будівництва та реалізації територіальними громадами повноважень  у цій сфері

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва

3. збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію житла до 10,3 млн. м2 за рік, доведення забезпеченості житлом в середньому на одну особу до 24 м2

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва

8.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток регіонів та врегулювання ситуації на сході України

 

 

 

 

 

 

 

1. залучення та організаційно-правовий супровід коштів міжнародних фінансових організацій, спрямованих на відбудову Сходу України і облаштування переселенців

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

2. організаційно-правовий супровід бюджетних програм з відновлення Донбасу

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

 

3. реалізація проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та інших бюджетних програм і субвенцій

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

 

4. здійснення реконструкції Бортницької станції аерації за рахунок кредитних коштів Уряду Японії

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

 

9.        

Проект Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки"

Необхідність продовження строку дії програми

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

10.     

Проект Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

Невідповідність положень чинного Закону України «Про житлово-комунальні послуги» вимогам сьогодення

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

11.     

Проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»

Неврегульованість на законодавчому рівні питання енергетичної ефективності будівель

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

12.     

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води»

Неврегульованість питання розвитку систем теплопостачання

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

13.     

Проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами»

Демонополізація ринку послуг з перероблення та захоронення побутових відходів, делегування контрольних функцій органам місцевого самоврядування та забезпечення прозорості оплати послуг з поводження з побутовими відходами (шляхом виведення з квартирної плати)

 

Управління благоустрою та комунального  обслуговування

14.     

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері поховання»

Врегулювання правовідносин у сфері поховання та похоронної справи, розвиток конкурентного середовища на ринку ритуальних послуг, удосконалення законодавства в цій сфері з урахуванням сучасних вимог ринкової економіки та практики організації поховання

Управління благоустрою та комунального  обслуговування

15.     

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» назву змінено «Про  внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій»

Удосконалення розрахунків підприємств централізованого водопостачання та/або водовідведення за спожиту електроенергію та інших розрахунків, у т.ч. для погашення запозичень, отриманих від міжнародних фінансових установ, шляхом запровадження поточних рахунків зі спеціальним режимом використання

Управління економіки систем життєзабезпечення

16.     

 

Забезпечення розвитку торговельно-економічного співробітництва України

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

 

Департамент розвитку промислового будівництва та виробництва будівельних матеріалів

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

17.     

Організація підготовки та проведення міжурядових комісій з питань транскордонного співробітництва, головою українських частин яких є заступник Міністра з питань європейської інтеграції

Забезпечення розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва України з Угорщиною та Словацькою Республікою

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

18.     

Сприяння у реалізації проекту Світового банку «Розвиток міської інфраструктури», проекту Європейського інвестиційного банку «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв», проекту Північної екологічної фінансової корпорації «Демо-Україна» та «Демо-Україна-2»

«Розвиток міської інфраструктури»: сприяння комунальним підприємствам у підвищенні якості й надійності надання ними послуг та зменшенні витрат на обслуговування шляхом упровадження низки інституційних удосконалень та модернізації систем водопостачання та водовідведення.

«Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв»: забезпечення європейського рівня екологічної безпеки, досягнення повної відповідності національним нормам щодо очищення стоків та скиду їх до водних об’єктів, приведення системи очищення та подачі споживачам питної води до європейських стандартів.

«Демо-Україна»: встановлення індивідуальних теплових пунктів з контрольним обладнанням, виведення з експлуатації неефективних котелень та підключення їх споживачів до модернізованої та більш ефективної котельні, встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках, переобладнання центрального теплового пункту в котельню з встановленням нового високоефективного котла, реконструкція систем виробництва та постачання.

«Демо-Україна – 2»: реалізація демонстраційних проектів у сфері централізованого теплопостачання з використанням кращих міжнародних практик.

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

 

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

19.     

Сприяння у започаткуванні реалізації проектів Світового банку «Розвиток міської інфраструктури-2», «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», проекту Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»

«Розвиток міської інфраструктури-2»:

надання комунальним підприємствам допомоги в підвищенні якості та надійності їх послуг й ефективності використання енергії шляхом удосконалення інституційного потенціалу та інвестицій у відновлення та заміну пошкоджених систем водопостачання, водовідведення та переробки твердих відходів, а також поліпшення екологічної ситуації територій за рахунок вирішення проблеми очищення стоків та безпечної утилізації твердих побутових відходів.

«Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»:

допомога підприємствам централізованого теплопостачання у наданні більш якісних послуг, підвищення їхньої надійності разом із зниженням експлуатаційних витрат, що, в свою чергу, повинно привести до зниження (доступності) тарифів.

«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»:

ратифікація Фінансової Угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Надзвичайна кредитна програма для відновлення України) законом України

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

 

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

20.     

Ініціація спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Муніципальна інфраструктура», проекту Європейського банку реконструкції та розвитку «Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області» (у разі стабілізації ситуації на Сході країни)

Муніципальна інфраструктура»:

залучення коштів позики у такі сфери житлово-комунального господарства: водопостачання та водовідведення, очистка стічних вод; поводження з твердими побутовими відходами; теплопостачання; енергоефективність будівель; міське освітлення.

«Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області»: забезпечення ініціювання проекту згідно правил і процедур. Реалізація проекту сприятиме зниженню споживання енергоресурсів на підприємствах-учасниках проекту до 30%.

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

 

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

21.     

Співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергоефективності, регіонального та місцевого розвитку, державно-приватного партнерства, архітектури та будівництва

Координація та підтримка у впровадженні проектів міжнародної технічної допомоги.

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

22.     

Схвалення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про плани заходів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з імплементації деяких актів законодавства ЄС».

Впровадити в Україні основні вимоги актів ЄС до:

­   будівель та споруд протягом усього життєвого циклу;

­   правових та організаційних засад режиму захисту персональних даних та гарантування їх безперешкодної транскордонної передачі під час отримання послуг, що базуються чи складаються з умовного доступу;

­   правового поля для регулювання правовідносин у сфері електронної комерції з використанням відповідних норм європейського законодавства;

­   захисту навколишнього природного середовища від негативного впливу скидів стічних вод промисловості.

 

Розробити та/або внести зміни до нормативно-правових актів у напрямах:

­   правового захисту послуг, що базуються чи включають умовний доступ (протидія застосуванню незаконних пристроїв, що надають несанкціонований доступ до захищених послуг;

­   електронної комерції на внутрішньому ринку;

­   очищення міських стічних вод;

­   технічного регулювання у будівництві

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

 

Державне агентство з питань електронного урядування

 

Управління інформаційних технологій та електронного урядування

 

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

 

Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічногог розвитку

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

23.     

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії» (щодо запровадження обов’язкового стимулюючого регулювання)

Зміст акта. Встановлення обов’язковості запровадження стимулюючого тарифного регулювання для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках.

Очікуваний результат. Підвищення інвестиційної привабливості сфери впровадження енергоефективних технологій.

Держенергоефективності

24.     

Проект Закону України щодо стимулювання розвитку конкурентного середовища у сфері виробництва теплової енергії (щодо відокремлення діяльності з виробництва теплової енергії від діяльностей з транспортування теплової енергії та постачання теплової енергії)

 

Зміст акта. Встановлення вимог до юридичного відокремлення (анбандлінгу) діяльності з виробництва теплової енергії від діяльностей з транспортування теплової енергії та постачання теплової енергії.

Очікуваний результат. Залучення приватних інвестицій у сферу виробництва теплової енергії, підвищення надійності теплопостачання.

Держенергоефективності

25.     

Проект Закону України щодо впровадження елементів електронного урядування у сферах енергоефективності та енергозбереження

Зміст акта. Впровадження елементів електронного урядування при наданні адміністративних послуг суб'єктам господарювання із застосуванням електронних засобів та засобів телекомунікаційного зв’язку у сферах енергоефективності та енергозбереження.

Очікуваний результат. Спрощення процедури надання та підвищення доступності адміністративних послуг, підвищення якості їх надання.

Держенергоефективності

26.     

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 24 Закону України «Про теплопостачання» щодо укладення довгострокових договорів на постачання теплової енергії»

Зміст акта. Гарантування повернення інвестицій у виробництво теплової енергії шляхом довгострокових договорів у сфері теплопостачання (з бюджетними установами).

Очікуваний результат. Збільшення обсягів приватних інвестицій в альтернативну теплоенергетику.

Держенергоефективності

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

27.     

Проект Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»

 

Зміст заходу

Створення Національної інфраструктури геопросторових даних

Зміст проблеми, що потребує нормативно-правого врегулювання

На законодавчому рівні не визначено принципів формування та реалізації державної політики у сфері інфраструктури геопросторових даних, права та обов’язки власників та користувачів геоінформаційних систем та баз даних, відповідальності за порушення законодавства в цій сфері

Результати, що планується досягти

1. Закріпити на законодавчому рівні принципи державної політики та загальні вимоги щодо формування  інфраструктури даних і порядок створення єдиного геоінформаційного простору

2. Визначення кола суб'єктів формування інфраструктури даних, їх повноваження, порядок створення та оновлення баз геопросторових даних, організації обміну відповідною інформацією;

3. Встановлення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері створення, використання, втрату та несанкціоноване знищення таких даних.

Держгеокадастр

Державне агентства з питань електронного урядування України

28.     

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації»

Забезпечити належне виконання Національної програми інформатизації.

Головні норми: забезпечення сумісності державних інформаційних ресурсів з державними технічними стандартами; дотримання відповідності вимогам щодо форматів обміну даними між державними інформаційними ресурсами; посилення роді Генерального державного замовника Національної програми інформатизації.

Очікувані результати: недопущення розпорошення коштів державного бюджету; ефективне забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки у сферах загальнодержавного значення; формування довгострокових пріоритетів розвитку сфери інформаційного суспільства та електронного урядування.

Державне агентство з питань електронного урядування України

 

Управління інформаційних технологій та електронного урядування

29.     

Проект Закону України «Про єдину систему електронної взаємодії»

Забезпечити електронну взаємодію органів влади в процесі виконання владних повноважень, у т.ч. надання адміністративних послуг.

Головні норми: встановлення єдиних вимог та правил забезпечення електронної взаємодії; визначення прав та обов'язків органів влади щодо електронної взаємодії.

Очікувані результати:підвищення ефективності роботи органів влади; запровадження адміністративних послуг в електронній формі; спрощення бюрократичних процедур, економія бюджетних коштів

Державне агентство з питань електронного урядування України

 

Управління інформаційних технологій та електронного урядування