Перелік основних завдань у ІІІ кварталі 2015 році

№ з/п

Назва заходу чи нормативно-правового акта, що потребує вирішення

Зміст заходу, зміст проблеми, що потребує нормативно-правового врегулювання.

Результати, що планується досягнути   

Строк виконання, стан виконання

Відповідальний ЦОВВ або структурний підрозділ апарату Мінрегіону за виконання

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1.       

Розроблення проекту Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція)

 

Забезпечення функціонування повноцінного місцевого самоврядування на трьох його рівнях – регіон, район, громада і надання місцевим  радам права формування власних виконавчих органів; перерозподіл (децентралізація) повноважень між державними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування на засадах субсидіарності; зміцнення ресурсної бази місцевого самоврядування та збільшення автономії в процесі формування місцевих бюджетів

Тримісячний строк після внесення змін до Конституції України

 

Робоча версія законопроекту розроблено. Додатково вивчається в експертному середовищі

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

2.       

Розроблення проекту Закону України «Про місцеві органи виконавчої влади»

 

Зміна статусу та функцій місцевих органів виконавчої влади (місцевих державних адміністрацій) з виконавчих на контрольно-наглядові: здійснення нагляду за відповідністю Конституції та законам України актів органів місцевого самоврядування та територіальних органів ЦОВВ; координація взаємодії територіальних органів ЦОВВ; спрямування та організація діяльності усіх територіальних органів ЦОВВ та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного або воєнного стану

Тримісячний строк після внесення змін до Конституції України

 

Законопроект в стадії опрацювання робочою групою Мінрегіону

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

3.       

Розроблення проекту Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України»

Встановлення уніфікованих вимог і критеріїв до адміністративно-територіальних одиниць (АТО) кожного територіального рівня адміністративно-територіального устрою держави; визначення чітких процедур утворення і ліквідації АТО, а також порядку встановлення і зміни їх меж, найменування та перейменування населених пунктів та віднесення їх до певних категорій; встановлення системи і порядку державної реєстрації АТО тощо

Тримісячний строк після внесення змін до Конституції України

 

Проект закону опрацьовується робочою групою Мінрегіону.

  

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

4.        

Розроблення проекту Закону України «Про територіальні органи самоорганізації населення» (нова редакція)

Удосконалення правового регулювання процедури проведення загальних зборів (конференцій) жителів територіальної громади за місцем проживання і встановлення додаткових гарантій діяльності органів самоорганізації населення

Тримісячний строк після внесення змін до Конституції України

 

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

5.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування нормативної бази, інтегрованої у міжнародно-правовий простір технічного регулювання

 

 

 

 

 

 

1. прийняття законопроекту «Про гармонізацію з нормами законодавства Європейського Союзу основних вимог до будівель та споруд, а також спрощення умов для розміщення на ринку будівельних виробів»

Прийняття законопроекту – ІІІ квартал

 

 

Управління технічного регулювання та науково-технічного розвитку

4. забезпечення опанування вітчизняними проектувальниками методикою розрахунку будівельних конструкцій за 58-ми Єврокодами (посібники, навчальні програми, програмне забезпечення тощо)

Постійно протягом року

Управління технічного регулювання та науково-технічного розвитку

2. децентралізація та передача повноважень на місця, делегування окремих функцій саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності

ІІІ квартал

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва

Державна архітектурно-будівельна інспекція

6.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення гармонійного розвитку територій

 

 

 

 

 

 

1. нормативно-методичне супроводження зонування територій обласних центрів та розроблення містобудівної документації

Протягом року

Управління містобудування, архітектури та планування територій

 

2. надання доступу до генеральних планів міст, запровадження містобудівного кадастру

Протягом року

Управління містобудування, архітектури та планування територій

3. створення нормативного підгрунття з формування безперешкодного життєвого середовища для маломобільних груп населення

Протягом року

Управління містобудування, архітектури та планування територій

4. запровадження нових стандартів енергоефективності при будівництві та реконструкції житлових і громадських будівель

ІІІ квартал

Управління містобудування, архітектури та планування територій

7.        

Розвиток житлового будівництва

 

1. удосконалення механізмів будівництва (придбання) житла за державної підтримки із залученням власних коштів населення та кредитних ресурсів, у т.ч. оренди з викупом

ІІІ квартал

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва

8.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток регіонів та врегулювання ситуації на сході України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. залучення та організаційно-правовий супровід коштів міжнародних фінансових організацій, спрямованих на відбудову Сходу України і облаштування переселенців

Протягом року

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

2. організаційно-правовий супровід бюджетних програм з відновлення Донбасу

Протягом року

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

 

3. реалізація проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та інших бюджетних програм і субвенцій

Протягом року

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

4. здійснення реконструкції Бортницької станції аерації за рахунок кредитних коштів Уряду Японії

Протягом року

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

 

9.        

Проект Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки»

Необхідність продовження строку дії програми

2015 рік

Розроблено

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

10.     

Проект Закону України «Про особливості здійснення закупівель енергосервісу»

 

Відсутність законодавчого механізму укладення та реалізації договорів енергосервісу з метою забезпечення енергозбереження в бюджетній сфері

2015 рік

Розроблено

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

11.     

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води»

Неврегульованість питання розвитку систем теплопостачання

2015 рік

 

Розроблено

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

12.     

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері поховання»

Врегулювання правовідносин у сфері поховання та похоронної справи, розвиток конкурентного середовища на ринку ритуальних послуг, удосконалення законодавства в цій сфері з урахуванням сучасних вимог ринкової економіки та практики організації поховання

2015 рік

Розроблено

Управління благоустрою та комунального  обслуговування

13.     

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" назву змінено  "Про  внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій»

Удосконалення розрахунків підприємств централізованого водопостачання та/або водовідведення за спожиту електроенергію та інших розрахунків, у т.ч. для погашення запозичень, отриманих від міжнародних фінансових установ, шляхом запровадження поточних рахунків зі спеціальним режимом використання

2015 рік

Розроблено

Управління економіки систем життєзабезпечення

14.     

Організація підготовки та проведення спільних засідань міжурядових комісій з економічного співробітництва, головою українських частин яких є Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Забезпечення розвитку торговельно-економічного співробітництва України

За домовленості

сторін

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

Департамент розвитку промислового будівництва та виробництва будівельних матеріалів

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

15.     

Організація підготовки та проведення міжурядових комісій з питань транскордонного співробітництва, головою українських частин яких є заступник Міністра з питань європейської інтеграції

Забезпечення розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва України з Угорщиною та Словацькою Республікою

За домовленістю сторін

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

16.     

Сприяння у реалізації проекту Світового банку «Розвиток міської інфраструктури», проекту Європейського інвестиційного банку «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв», проекту Північної екологічної фінансової корпорації «Демо-Україна» та «Демо-Україна-2»

«Розвиток міської інфраструктури»: сприяння комунальним підприємствам у підвищенні якості й надійності надання ними послуг та зменшенні витрат на обслуговування шляхом упровадження низки інституційних удосконалень та модернізації систем водопостачання та водовідведення.

«Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв»: забезпечення європейського рівня екологічної безпеки, досягнення повної відповідності національним нормам щодо очищення стоків та скиду їх до водних об’єктів, приведення системи очищення та подачі споживачам питної води до європейських стандартів.

«Демо-Україна»: встановлення індивідуальних теплових пунктів з контрольним обладнанням, виведення з експлуатації неефективних котелень та підключення їх споживачів до модернізованої та більш ефективної котельні, встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках, переобладнання центрального теплового пункту в котельню з встановленням нового високоефективного котла, реконструкція систем виробництва та постачання.

«Демо-Україна – 2»: реалізація демонстраційних проектів у сфері централізованого теплопостачання з використанням кращих міжнародних практик.

Протягом року

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

17.     

Сприяння у започаткуванні реалізації проектів Світового банку «Розвиток міської інфраструктури-2», «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», проекту Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»

«Розвиток міської інфраструктури-2»:

надання комунальним підприємствам допомоги в підвищенні якості та надійності їх послуг й ефективності використання енергії шляхом удосконалення інституційного потенціалу та інвестицій у відновлення та заміну пошкоджених систем водопостачання, водовідведення та переробки твердих відходів, а також поліпшення екологічної ситуації територій за рахунок вирішення проблеми очищення стоків та безпечної утилізації твердих побутових відходів.

«Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»:

допомога підприємствам централізованого теплопостачання у наданні більш якісних послуг, підвищення їхньої надійності разом із зниженням експлуатаційних витрат, що, в свою чергу, повинно привести до зниження (доступності) тарифів.

«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»:

ратифікація Фінансової Угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Надзвичайна кредитна програма для відновлення України) законом України

Протягом року

 

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

18.     

Ініціація спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Муніципальна інфраструктура», проекту Європейського банку реконструкції та розвитку «Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області» (у разі стабілізації ситуації на Сході країни)

 «Муніципальна інфраструктура»:

залучення коштів позики у такі сфери житлово-комунального господарства: водопостачання та водовідведення, очистка стічних вод; поводження з твердими побутовими відходами; теплопостачання; енергоефективність будівель; міське освітлення.

«Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області»: забезпечення ініціювання проекту згідно правил і процедур. Реалізація проекту сприятиме зниженню споживання енергоресурсів на підприємствах-учасниках проекту до 30%.

Протягом року

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

19.     

Сприяння у започаткуванні реалізації проекту по відбудові інфраструктури у східних областях України за рахунок кредитів Уряду Німеччини в обсязі 500 млн. євро

Підписання Рамкової угоди та Кредитної угоди, ратифікація зазначених документів законом України. Відновлення інфраструктурних об’єктів в східних областях України

Протягом року

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

20.     

Співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергоефективності, регіонального та місцевого розвитку, державно-приватного партнерства, архітектури та будівництва

Координація та підтримка у впровадженні проектів міжнародної технічної допомоги.

Протягом року

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями