Перелік основних завдань у І кварталі 2015 році

№ з/п

Назва заходу чи нормативно-правового акта, що потребує вирішення

Зміст заходу, зміст проблеми, що потребує нормативно-правового врегулювання. Результати, що планується досягнути

Відповідальний ЦОВВ або структурний підрозділ апарату Мінрегіону за виконання

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 1.

Розроблення концептуальних пропозицій на засадах децентралізації, субсидіарності, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування щодо внесення змін до Конституції України стосовно реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Створення правових основ для схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади  та приведення норм Конституції до основних принципів Європейської хартії місцевого самоврядування з метою: деконцентрації та децентралізації повноважень; створення власних виконавчих органів обласними і районними радами; перетворення місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу; забезпечення гарантій фінансування власних та делегованих повноважень територіальних громад, проведення місцевих виборів на новій законодавчій основі

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

 2.

Підготовка пропозицій до проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція)

Визначення принципів, правових та організаційних засад служби в органах місцевого самоврядування (ОМС), правового статусу посадових осіб місцевого самоврядування, умов та порядку реалізації громадянами України права на службу в ОМС з урахуванням основних положень Європейської хартії місцевого самоврядування та дотримання паритетності служби в ОМС і державної служби

 

Нацдержслужба

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 3.

Опрацювання спільно з Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування пропозицій щодо законодавчого врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об’єкти державної власності

Визначення основних правових засад:

розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками, у тому числі за межами населених пунктів;

управління землями комунальної власності та порядком формування землекористування територіальних громад;

приведення у відповідність до законодавства ЄС основних положень, що регулюють питання державного земельного кадастру

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

 4.

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Плану реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року з визначенням джерел фінансування

 

Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»

Структурний підрозділ з питань регіонального розвитку Мінрегіону

 

 5.

Створення сприятливого інвестиційного клімату шляхом дерегуляції будівельної діяльності

 

Прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» та 10-ти актів на його виконання

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва

Державна архітектурно-будівельна інспекція

структурні підрозділи Мінрегіону – відповідно до компетенції

 

 6.

Розроблення проекту Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція)

 

Забезпечення функціонування повноцінного місцевого самоврядування на трьох його рівнях – регіон, район, громада і надання місцевим  радам права формування власних виконавчих органів; перерозподіл (децентралізація) повноважень між державними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування на засадах субсидіарності; зміцнення ресурсної бази місцевого самоврядування та збільшення автономії в процесі формування місцевих бюджетів

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

 7.

Розроблення проекту Закону України «Про місцеві органи виконавчої влади»

 

Зміна статусу та функцій місцевих органів виконавчої влади (місцевих державних адміністрацій) з виконавчих на контрольно-наглядові: здійснення нагляду за відповідністю Конституції та законам України актів органів місцевого самоврядування та територіальних органів ЦОВВ; координація взаємодії територіальних органів ЦОВВ; спрямування та організація діяльності усіх територіальних органів ЦОВВ та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного або воєнного стану

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 8.

Розроблення проекту Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України»

Встановлення уніфікованих вимог і критеріїв до адміністративно-територіальних одиниць (АТО) кожного територіального рівня адміністративно-територіального устрою держави; визначення чітких процедур утворення і ліквідації АТО, а також порядку встановлення і зміни їх меж, найменування та перейменування населених пунктів та віднесення їх до певних категорій; встановлення системи і порядку державної реєстрації АТО тощо

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 9.

Супроводження проекту Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

Створення правових умов та механізмів для:

об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст;

формування спроможних територіальних громад;

сталого розвитку відповідних територій;

більш ефективного використання бюджетних коштів та інших ресурсів;

поліпшення забезпечення потреб громадян;

оперативного та якісного надання їм базових соціальних та адміністративних послуг

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 10.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад»

Запровадження єдиних підходів до формування громад на базі центрів економічної активності або соціально-культурних центрів (громадського, культурного, релігійного життя, центрів торгівлі тощо) та зміни територіальних меж громад виключно з врахуванням попереднього з'ясування думки жителів відповідних територіальних громад

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 11.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку надання державної підтримки проектам співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад

 

Створення правових умов та механізмів надання державної підтримки проектам співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

 12.

Розроблення проекту Закону України «Про територіальні органи самоорганізації населення» (нова редакція)

 

Удосконалення правового регулювання процедури проведення загальних зборів (конференцій) жителів територіальної громади за місцем проживання і встановлення додаткових гарантій діяльності органів самоорганізації населення

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 13.

Супроводження проекту Закону України «Про засади державної регіональної політики»

Визначення основних правових, економічних, соціальних, екологічних, гуманітарних та організаційних засад нової державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України; створення законодавчої основи для реалізації державної регіональної політики, реформування державного фонду регіонального розвитку

 

Структурний підрозділ з питань регіонального розвитку

 

 14.

Формування нормативної бази, інтегрованої у міжнародно-правовий простір технічного регулювання

 

Забезпечення опанування вітчизняними проектувальниками методикою розрахунку будівельних конструкцій за 58-ми Єврокодами (посібники, навчальні програми, програмне забезпечення тощо)

Управління технічного регулювання та науково-технічного розвитку

 

 15.

 

 

 

 

Забезпечення гармонійного розвитку територій

 

 

 

 

 

1. нормативно-методичне супроводження зонування територій обласних центрів та розроблення містобудівної документації

Управління містобудування, архітектури та планування територій

2. надання доступу до генеральних планів міст, запровадження містобудівного кадастру

Управління містобудування, архітектури та планування територій

3. створення нормативного підгрунття для формування безперешкодного життєвого середовища для маломобільних груп населення

Управління містобудування, архітектури та планування територій

 

 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток регіонів та врегулювання ситуації на Сході України

 

 

 

 

 

 

 

1. залучення та організаційно-правовий супровід коштів міжнародних фінансових організацій, спрямованих на відбудову Сходу України і облаштування переселенців

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

2. організаційно-правовий супровід бюджетних програм з відновлення Донбасу

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

3. реалізація проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та інших бюджетних програм і субвенцій

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

4. здійснення реконструкції Бортницької станції аерації за рахунок кредитних коштів Уряду Японії

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

 17.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки»

 

Необхідність продовження строку дії Програми

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

 18.

Розроблення проекту Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

 

Відсутність реального власника житла та механізму прийняття рішень співвласниками, монополізація послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

 19.

Розроблення проекту Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

 

Невідповідність положень чинного Закону України «Про житлово-комунальні послуги» вимогам сьогодення

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

 20.

Розроблення проекту Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»

 

Неврегульованість на законодавчому рівні питання енергетичної ефективності будівель

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

 21.

Розроблення проекту Закону України «Про особливості здійснення закупівель енергосервісу»

 

Відсутність законодавчого механізму укладення та реалізації договорів енергосервісу з метою забезпечення енергозбереження в бюджетній сфері

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

 22.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про енергозбереження» щодо правових засад реалізації договорів енергосервісу»

 

Відсутність законодавчого механізму укладення та реалізації договорів енергосервісу з метою забезпечення енергозбереження в бюджетній сфері

 

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

 23.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах)»

 

Відсутність законодавчого механізму укладення та реалізації договорів енергосервісу з метою забезпечення енергозбереження в бюджетній сфері

 

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

 24.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»

 

Неврегульованість питання водовідведення та прийняття стічних вод

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

 25.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води»

 

Неврегульованість питання розвитку систем теплопостачання

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

 26.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами»

 

Демонополізація ринку послуг з перероблення та захоронення побутових відходів, делегування контрольних функцій органам місцевого самоврядування та забезпечення прозорості оплати послуг з поводження з побутовими відходами (шляхом виведення з квартирної плати)

Управління благоустрою та комунального  обслуговування

 27.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері поховання»

 

Врегулювання правовідносин у сфері поховання та похоронної справи, розвиток конкурентного середовища на ринку ритуальних послуг, удосконалення законодавства у цій сфері з урахуванням сучасних вимог ринкової економіки та практики організації поховання

Управління благоустрою та комунального  обслуговування

 28.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» назву змінено «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій»

 

Удосконалення розрахунків підприємств централізованого водопостачання та/або водовідведення за спожиту електроенергію та інших розрахунків, у т.ч. для погашення запозичень, отриманих від міжнародних фінансових установ, шляхом запровадження поточних рахунків зі спеціальним режимом використання

Управління економіки систем життєзабезпечення

 29.

Сприяння у реалізації проекту Світового банку «Розвиток міської інфраструктури», проекту Європейського інвестиційного банку «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв», проекту Північної екологічної фінансової корпорації «Демо-Україна» та «Демо-Україна-2»

«Розвиток міської інфраструктури»: сприяння комунальним підприємствам у підвищенні якості й надійності надання ними послуг та зменшенні витрат на обслуговування шляхом упровадження низки інституційних удосконалень та модернізації систем водопостачання та водовідведення

«Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв»: забезпечення європейського рівня екологічної безпеки, досягнення повної відповідності національним нормам щодо очищення стоків та скиду їх до водних об’єктів, приведення системи очищення та подачі споживачам питної води до європейських стандартів

«Демо-Україна»: встановлення індивідуальних теплових пунктів з контрольним обладнанням, виведення з експлуатації неефективних котелень та підключення їх споживачів до модернізованої та більш ефективної котельні, встановлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках, переобладнання центрального теплового пункту в котельню з встановленням нового високоефективного котла, реконструкція систем виробництва та постачання

«Демо-Україна – 2»: реалізація демонстраційних проектів у сфері централізованого теплопостачання з використанням кращих міжнародних практик 

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

 

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

 30.

Сприяння у започаткуванні реалізації проектів Світового банку «Розвиток міської інфраструктури-2», «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», проекту Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»

«Розвиток міської інфраструктури-2»: надання комунальним підприємствам допомоги у підвищенні якості та надійності їх послуг й ефективності використання енергії шляхом удосконалення інституційного потенціалу та інвестицій у відновлення та заміну пошкоджених систем водопостачання, водовідведення та переробки твердих відходів, а також поліпшення екологічної ситуації територій за рахунок вирішення проблеми очищення стоків та безпечної утилізації твердих побутових відходів

«Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»: допомога підприємствам централізованого теплопостачання у наданні більш якісних послуг, підвищенні їхньої надійності разом із зниженням експлуатаційних витрат, що, в свою чергу, повинно привести до зниження (доступності) тарифів

«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»: ратифікація Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Надзвичайна кредитна програма для відновлення України) законом України

 

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

 

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

 31.

Ініціація спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Муніципальна інфраструктура», проекту Європейського банку реконструкції та розвитку «Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області» (у разі стабілізації ситуації на Сході країни) 

«Муніципальна інфраструктура»: залучення коштів позики у такі сфери житлово-комунального господарства: водопостачання та водовідведення, очищення стічних вод; поводження з твердими побутовими відходами; теплопостачання; енергоефективність будівель; міське освітлення

«Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області»: забезпечення ініціювання проекту згідно з правилами і процедурами. Реалізація проекту сприятиме зниженню споживання енергоресурсів на підприємствах-учасниках проекту до 30%

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

32. 

Сприяння у започаткуванні реалізації проекту з відбудови інфраструктури у східних областях України за рахунок кредитів Уряду Німеччини в обсязі 500 млн. євро 

Підписання Рамкової угоди та Кредитної угоди, ратифікація зазначених документів законом України. Відновлення інфраструктурних об’єктів у східних областях України

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

 33.

Співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергоефективності, регіонального та місцевого розвитку, державно-приватного партнерства, архітектури та будівництва

Координація та підтримка у впровадженні проектів міжнародної технічної допомоги

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

 34.

Організація підготовки та проведення спільних засідань міжурядових комісій з економічного співробітництва, головою українських частин яких є Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Забезпечення розвитку торговельно-економічного співробітництва України

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

 

Департамент розвитку промислового будівництва та виробництва будівельних матеріалів

 

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

 

35. 

Організація підготовки та проведення міжурядових комісій з питань транскордонного співробітництва, головою українських частин яких є заступник Міністра з питань європейської інтеграції

Забезпечення розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва України з Угорщиною та Словацькою Республікою

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 

 36.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям закону України «Про адміністративні послуги»

 

Зміст акта. Унормування надання адмінпослуг у сферах когенерації та альтернативних видів палива

Законопроект передбачає приведення у відповідність профільного законодавства у сфері електроенергетики та відновлюваних джерел енергії до вимог Закону України «Про адміністративні послуги»

Очікуваний результат. Забезпечить чітку систему та прозорість здійснення державного регулювання у сфері використання когенераційних установок; сприятиме ефективному використанню паливно-енергетичних ресурсів під час комбінованого виробництва електричної та теплової енергії; оптимізації структури енергетичного балансу держави

 

Держенергоефективності

 Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 

 37.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками і здійсненням контролю за використанням та охороною земель»

 

Законодавче врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об'єкти державної власності

Делегування повноважень органам місцевого самоврядування з моніторингу земель, розпорядження усіма землями державної власності, крім дна територіального моря та продажу об’єктів, які підлягають приватизації а також надання функцій державного контролю за використанням та охороною земель єдиному органу виконавчої влади

Спрощення процедур оформлення прав користування земельними ділянками державної та комунальної власності

Зміст проблеми, що потребує нормативно-правого врегулювання

1. Землями державної власності розпоряджаються органи виконавчої влади, а землями комунальної власності – органи місцевого самоврядування

2. Відсутній державний нагляд за прийняттям розпорядниками земель відповідних рішень

3. Необхідно отримувати дозвіл на розроблення документації із землеустрою для отримання землі у власність чи користування, на якій розташоване нерухоме майно

4. Надання земельних ділянок особливо цінних земель здійснюється за погодженням з Верховною Радою України

Результати, що планується досягти

1. Органи місцевого самоврядування зможуть розпоряджатися землями державної та комунальної власності

2. Державний нагляд за прийняттям рішень щодо розпорядження землями буде здійснюватися на державному рівні

3. Можливість розроблення документації із землеустрою без дозволу у разі розміщення на земельній ділянці об’єктів нерухомого майна

4. Надання земельних ділянок особливо цінних земель здійснюватиметься за погодженням з Кабінетом Міністрів України, а не з Верховною Радою України

 

Держгеокадастр

 38.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів»

 

Запровадження електронних земельних торгів та удосконалення процедури  проведення земельних торгів

Виключення із законодавства норм, що надають можливість набувати право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності на неконкурентних засадах

Скорочення строків оформлення прав продажу земель (окрім сільськогосподарського призначення) державної та комунальної власності або прав на них

Зміст проблеми, що потребує нормативно-правого врегулювання

1. Кошти від продажу прав на земельні ділянки не надходять до державного бюджету

2. Винагорода виконавця земельних торгів становить 5% відсотків стартової ціни продажу

3. Під час реєстрації учасників земельних торгів сплачується реєстраційний збір до 50 % заробітної плати

4. На аукціоні торг здійснюється за річну плату за користування земельною ділянкою

5. Відсутні правові підстави проведення електронних торгів

6. Законодавством визначено, що земельні торги не проводяться у разі передачі земельних ділянок для ведення фермерського господарства та особистого селянського господарства

7. У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди є результати аукціону

 

Результати, що планується досягти

1. Буде забезпечено надходження коштів до державного бюджету

2. Винагорода виконавця земельних торгів становитиме до 10 % стартової ціни продажу

3. Реєстраційний збір скасовується

4. Крім річної плати продаватиметься також право користування земельною ділянкою

5. Буде запроваджено правила  проведення земельних торгів в електронній формі

6. Перехід до винятково аукціонних способів передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення

7. У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем земельних торгів буде нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу права оренди на земельну ділянку між ними 

Держгеокадастр

 39.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку орендних відносин на землю»

 

 

 

Законодавче закріплення шляхів і правових механізмів розвитку орендних відносин,  удосконалення інституту оренди земель та платності землекористування

Зміст проблеми, що потребує нормативно-правого врегулювання

1. Не встановлено мінімального терміну оренди земель сільськогосподарського призначення

2. Процедура відчуження права оренди земельної ділянки не визначена

3. За невиплату орендної плати орендарем договір оренди можна розірвати лише в судовому порядку

Результати, що планується досягти

1. Мінімальний термін оренди земель сільськогосподарського призначення становитиме 7 років

2. Право оренди земельної ділянки можна буде продати, подарувати, поміняти

3. За систематичну невиплату орендної плати орендодавець зможе розірвати договір в односторонньому порядку

 

Держгеокадастр

 40.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення землеустрою»

Систематизація та уніфікація землевпорядної документації

Зміст проблеми, що потребує нормативно-правого врегулювання

1. Відсутність єдиних правил розроблення документації із землеустрою

2. Визначено процедуру погодження та затвердження тільки одного виду документації із землеустрою

3. Не визначено терміну дії висновку про погодження документації

4. Не уніфіковані визначення назв документації із землеустрою, які містить чинне законодавство

Результати, що планується досягти

1. Буде визначено перелік документів, які містяться в кожному виді документації із землеустрою

2. Буде визначено чіткий перелік органів, які погоджують та затверджують усі види документації із землеустрою

3. Закріплення положень, що висновок про погодження документації із землеустрою має необмежений термін дії та видається базкоштовно

4. Усунення розбіжностей в назвах документації із землеустрою в Земельному кодексі та інших законах

Держгеокадастр

 Національне агентство України з питань державної служби 

41. 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення проекту Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

 

 

 

 

 

 

1.Здійснити супровід проекту Закону України «Про державну службу» (нова редакція) до схвалення Кабінетом Міністрів України та прийняття Верховною Радою України

Нацдержслужба

 

2. Підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України «Про державну службу» (нова редакція)

Нацдержслужба

 

3. Привести нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади у відповідність із Законом України «Про державну службу» (нова редакція)

Центральні органи виконавчої влади

4. Розробити та забезпечити прийняття проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Нацдержслужба,

Мінфін, Мінюст,

Мінекономрозвитку,

Мінсоцполітики,

Мінрегіон

 

 

 42.

 

 

 

 

 

 

Розроблення проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція)

 

 

 

 

 

1.Здійснити супровід проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція) до схвалення Кабінетом Міністрів України та прийняття Верховною Радою України

Нацдержслужба

2. Підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція)

Нацдержслужба

3. Привести нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади у відповідність із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція)

Центральні органи виконавчої влади

3. Розробити та забезпечити прийняття проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція)

Нацдержслужба,

Мінфін, Мінрегіон

Мінекономрозвитку,

Мінсоцполітики,

43. 

Провести функціональний аналіз і організаційну реструктуризацію (оптимізацію) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, скорочення чисельності державних службовців (не менше ніж на 10%), оптимізацію витрат на забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування

(Програма Уряду: скорочення кількості державних службовців на 10 відсотків, відповідне збільшення заробітної плати (2015-2016 роки)

Розробити та забезпечити прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»

Нацдержслужба

 44.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних органів Національного агентства України з питань державної служби»

Здійснити супровід до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних органів Національного агентства України з питань державної служби»

Нацдержслужба