Перелік основних завдань у ІІ кварталі 2015 році

 

№ з/п

Назва заходу чи нормативно-правового акта, що потребує вирішення

Зміст заходу, зміст проблеми, що потребує нормативно-правового врегулювання.

Результати, що планується досягнути

Відповідальний ЦОВВ або структурний підрозділ апарату Мінрегіону за виконання

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1.       

Розроблення проекту Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція)

 

Забезпечення функціонування повноцінного місцевого самоврядування на трьох його рівнях – регіон, район, громада і надання місцевим радам права формування власних виконавчих органів; перерозподіл (децентралізація) повноважень між державними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування на засадах субсидіарності; зміцнення ресурсної бази місцевого самоврядування та збільшення автономії в процесі формування місцевих бюджетів

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

2.       

Розроблення проекту Закону України «Про місцеві органи виконавчої влади»

 

Зміна статусу та функцій місцевих органів виконавчої влади (місцевих державних адміністрацій) з виконавчих на контрольно-наглядові: здійснення нагляду за відповідністю Конституції та законам України актів органів місцевого самоврядування та територіальних органів ЦОВВ; координація взаємодії територіальних органів ЦОВВ; спрямування та організація діяльності усіх територіальних органів ЦОВВ та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного або воєнного стану

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

3.       

Розроблення проекту Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України»

Встановлення уніфікованих вимог і критеріїв до адміністративно-територіальних одиниць (АТО) кожного територіального рівня адміністративно-територіального устрою держави; визначення чітких процедур утворення і ліквідації АТО, а також порядку встановлення і зміни їх меж, найменування та перейменування населених пунктів та віднесення їх до певних категорій; встановлення системи і порядку державної реєстрації АТО тощо

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

4.       

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад»

 

Запровадження єдиних підходів до формування громад на базі центрів економічної активності або соціально-культурних центрів (громадського, культурного, релігійного життя, центрами торгівлі тощо) та  зміни територіальних меж громад виключно з врахуванням попереднього з'ясування думки жителів відповідних територіальних громад

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

5.       

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку надання державної підтримки проектів співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад.

Створення правових умов та механізмів надання державної підтримки проектів співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

6.       

Розроблення проекту Закону України «Про територіальні органи самоорганізації населення» (нова редакція)

Удосконалення правового регулювання процедури проведення загальних зборів (конференцій) жителів територіальної громади за місцем проживання і встановлення додаткових гарантій діяльності органів самоорганізації населення

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

7.       

Опрацювання спільно з Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування пропозицій до проекту Закону України «Про поліцію місцевого самоврядування»

Формування організаційно-правових механізмів забезпечення реалізації рішень органів місцевого самоврядування, що приймаються у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

8.       

Підготовка пропозицій  щодо внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (нова редакція)

Визначення порядку обрання нового складу місцевих рад на новій законодавчій основі. Встановлення обов’язковості  представництва громад у формуванні районних та обласних рад.

 Зміна системи місцевих виборів з метою забезпечення справедливого представництва виборців в місцевих радах, збереження мажоритарної системи на рівні сільських та селищних рад та запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими списками при проведенні місцевих виборів на інших рівнях.

Запровадження виборів міських голів великих міст (відповідно до закону) у два тури та за принципом абсолютної більшості виборців, що проголосували. Зменшення граничної кількості депутатів місцевих рад

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

9.       

Формування нормативної бази, інтегрованої у міжнародно-правовий простір технічного регулювання

4. забезпечення опанування вітчизняними проектувальниками методикою розрахунку будівельних конструкцій за 58-ми Єврокодами (посібники, навчальні програми, програмне забезпечення тощо)

Управління технічного регулювання та науково-технічного розвитку

10.   

Забезпечення гармонійного розвитку територій

 

1. нормативно-методичне супроводження зонування територій обласних центрів та розроблення містобудівної документації

Управління містобудування, архітектури та планування територій

2. надання доступу до генеральних планів міст, запровадження містобудівного кадастру

Управління містобудування, архітектури та планування територій

3. створення нормативного підгрунття з формування безперешкодного життєвого середовища для маломобільних груп населення

Управління містобудування, архітектури та планування територій

11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток регіонів та врегулювання ситуації на сході України

 

 

 

 

 

 

 

1. залучення та організаційно-правовий супровід коштів міжнародних фінансових організацій, спрямованих на відбудову Сходу України і облаштування переселенців

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

2. організаційно-правовий супровід бюджетних програм з відновлення Донбасу

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

3. реалізація проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та інших бюджетних програм і субвенцій

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

4. здійснення реконструкції Бортницької станції аерації за рахунок кредитних коштів Уряду Японії

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

12.   

Створення сприятливого інвестиційного клімату шляхом дерегуляції будівельної діяльності

 

1. прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» та 10-ти актів на його виконання

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва

Державна архітектурно-будівельна інспекція

структурні підрозділи Мінрегіону – відповідно до компетенції

13.   

Проект Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки»

Необхідність продовження строку дії програми

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

14.   

Проект Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

Відсутність реального власника житла та механізму прийняття рішень співвласниками, монополізація послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

15.   

Проект Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

Невідповідність положень чинного Закону України «Про житлово-комунальні послуги» вимогам сьогодення

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

16.   

Проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»

Неврегульованість на законодавчому рівні питання енергетичної ефективності будівель

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

17.   

Проект Закону України «Про особливості здійснення закупівель енергосервісу»

Відсутність законодавчого механізму укладення та реалізації договорів енергосервісу з метою забезпечення енергозбереження в бюджетній сфері

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

18.   

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про енергозбереження» щодо правових засад реалізації договорів енергосервісу»

Відсутність законодавчого механізму укладення та реалізації договорів енергосервісу з метою забезпечення енергозбереження в бюджетній сфері

 

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

19.   

Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах)»

Відсутність законодавчого механізму укладення та реалізації договорів енергосервісу з метою забезпечення енергозбереження в бюджетній сфері

 

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

20.   

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»

Неврегульованість питання водовідведення та прийняття стічних вод

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

21.   

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води»

Неврегульованість питання розвитку систем теплопостачання

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

22.   

Проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами»

Демонополізація ринку послуг з перероблення та захоронення побутових відходів, делегування контрольних функцій органам місцевого самоврядування та забезпечення прозорості оплати послуг з поводження з побутовими відходами (шляхом виведення з квартирної плати)

Управління благоустрою та комунального  обслуговування

23.   

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері поховання»

Врегулювання правовідносин у сфері поховання та похоронної справи, розвиток конкурентного середовища на ринку ритуальних послуг, удосконалення законодавства в цій сфері з урахуванням сучасних вимог ринкової економіки та практики організації поховання

Управління благоустрою та комунального  обслуговування

24.   

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» назву змінено «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій»

 

Удосконалення розрахунків підприємств централізованого водопостачання та/або водовідведення за спожиту електроенергію та інших розрахунків, у т.ч. для погашення запозичень, отриманих від міжнародних фінансових установ, шляхом запровадження поточних рахунків зі спеціальним режимом використання

Управління економіки систем життєзабезпечення

25.   

Організація підготовки та проведення спільних засідань міжурядових комісій з економічного співробітництва, головою українських частин яких є Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Забезпечення розвитку торговельно-економічного співробітництва України

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

Департамент розвитку промислового будівництва та виробництва будівельних матеріалів

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

26.   

Організація підготовки та проведення міжурядових комісій з питань транскордонного співробітництва, головою українських частин яких є заступник Міністра з питань європейської інтеграції

Забезпечення розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва України з Угорщиною та Словацькою Республікою

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

27.   

Сприяння у реалізації проекту Світового банку «Розвиток міської інфраструктури», проекту Європейського інвестиційного банку «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв», проекту Північної екологічної фінансової корпорації «Демо-Україна» та «Демо-Україна-2»

«Розвиток міської інфраструктури»: сприяння комунальним підприємствам у підвищенні якості й надійності надання ними послуг та зменшенні витрат на обслуговування шляхом упровадження низки інституційних удосконалень та модернізації систем водопостачання та водовідведення.

«Розвиток системи водопостачання та водовідведення в
м. Миколаїв»: забезпечення європейського рівня екологічної безпеки, досягнення повної відповідності національним нормам щодо очищення стоків та скиду їх до водних об’єктів, приведення системи очищення та подачі споживачам питної води до європейських стандартів.

«Демо-Україна»: встановлення індивідуальних теплових пунктів з контрольним обладнанням, виведення з експлуатації неефективних котелень та підключення їх споживачів до модернізованої та більш ефективної котельні, встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках, переобладнання центрального теплового пункту в котельню з встановленням нового високоефективного котла, реконструкція систем виробництва та постачання.

«Демо-Україна – 2»: реалізація демонстраційних проектів у сфері централізованого теплопостачання з використанням кращих міжнародних практик.

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

28.   

Сприяння у започаткуванні реалізації проектів Світового банку «Розвиток міської інфраструктури-2», «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», проекту Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»

«Розвиток міської інфраструктури-2»:

надання комунальним підприємствам допомоги в підвищенні якості та надійності їх послуг й ефективності використання енергії шляхом удосконалення інституційного потенціалу та інвестицій у відновлення та заміну пошкоджених систем водопостачання, водовідведення та переробки твердих відходів, а також поліпшення екологічної ситуації територій за рахунок вирішення проблеми очищення стоків та безпечної утилізації твердих побутових відходів.

«Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»:

допомога підприємствам централізованого теплопостачання у наданні більш якісних послуг, підвищення їхньої надійності разом із зниженням експлуатаційних витрат, що, в свою чергу, повинно привести до зниження (доступності) тарифів.

«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»:

ратифікація Фінансової Угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Надзвичайна кредитна програма для відновлення України) законом України

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

29.   

Ініціація спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Муніципальна інфраструктура», проекту Європейського банку реконструкції та розвитку «Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області» (у разі стабілізації ситуації на Сході країни)

 «Муніципальна інфраструктура»:

залучення коштів позики у такі сфери житлово-комунального господарства: водопостачання та водовідведення, очистка стічних вод; поводження з твердими побутовими відходами; теплопостачання; енергоефективність будівель; міське освітлення.

«Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області»: забезпечення ініціювання проекту згідно правил і процедур. Реалізація проекту сприятиме зниженню споживання енергоресурсів на підприємствах-учасниках проекту до 30%.

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

30.   

Сприяння у започаткуванні реалізації проекту по відбудові інфраструктури у східних областях України за рахунок кредитів Уряду Німеччини в обсязі 500 млн. євро

Підписання Рамкової угоди та Кредитної угоди, ратифікація зазначених документів законом України. Відновлення інфраструктурних об’єктів в східних областях України

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

31.   

Співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергоефективності, регіонального та місцевого розвитку, державно-приватного партнерства, архітектури та будівництва

Координація та підтримка у впровадженні проектів міжнародної технічної допомоги.

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

32.   

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості дозвільних документів, необхідних для реалізації проектів із заміщення природного газу»

Зміст акта. Скорочення таких дозвільних документів, які на сьогодні є необхідними для реалізації проектів із заміщення природного газу:

дозвіл на виконання будівельних робіт;

сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорій складності;

висновок державної екологічної експертизи.

Держенергоефективності

33.   

Проект Закону України «Про комерційний облік у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних послуг»

Зміст акта. Запровадження обов’язкового комерційного обліку у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних послуг шляхом визначення:

-      строків та умов запровадження комерційного обліку;

-      джерел фінансування робіт із встановлення, обслуговування та заміни вузлів обліку;

-      рівня відповідальності за порушення законодавства у сфері комерційного обліку.

Держенергоефективності

34.   

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії»

Зміст акта. Забезпечення конкуренції у виробництві електроенергії з альтернативних джерел.

Законопроект передбачає удосконалення термінології та її приведення у відповідність до вимог Директиви 2009/28/ЄС; скасування «місцевої складової»; коригування коефіцієнтів «зеленого» тарифу у сфері біоенергетики.

Держенергоефективності

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

35.   

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр».

 

 

Забезпечення вільного доступу в Інтернеті до інформації про земельні ділянки, у тому числі про володільців прав на них.

Впровадження надання електронних адміністративних послуг та розширення співпраці з центрами надання адміністративних послуг.

 

Зміст проблеми, що потребує нормативно-правого врегулювання

1. На сайті Дежземагенттсва оприлюднюється інформація про межі, кадастровий номер, цільове призначення, нормативно-грошову оцінку земельних ділянок.

2. Доступ до відомостей Державного земельного кадастру мають банки,

центральному органу виконавчої влади,  який здійснює державний контроль за  використанням та охороною земель, сертифіковані інженери-землевпорядники та інженери-геодезисти, особам, які  мають ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів.

3. Внесення даних до Державного земельного кадастру та надання відомостей з нього здійснюється державним кадастровим реєстратором.

 

Результати, що планується досягти

1. Забезпечення оприлюднення інформації про власників та користувачів земельних ділянок на сайті Держземагентства.

2. Надання доступу до Державного земельного кадастру, в режимі читання, органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади, до повноважень яких відноситься розпорядження землями.

3. Надання права видачі витягів з Державного земельного кадастру нотаріусам, адміністраторам Центрів надання адміністративних послуг, посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Держгеокадастр