ЗАТВЕРДЖУЮ

 Віце-прем’єр-міністр України - Міністр

 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 _____________________Г.Г. ЗУБКО

16 грудня 2014 року 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди*

 

№з/п

Завдання, визначені у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційній угоді

Зміст заходу

Строк виконання заходу

Відповідальний за виконання заходу

Індикатор

виконання заходу

1

2

3

4

5

6

І. З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА

Програма діяльності Кабінету Міністрів України 

1

Розділ 2. «Нова політика державного управління»

 

Оновлення державних кадрів.

 

Забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади».

Організація виконання Закону України «Про очищення влади».

Постійно

Управління роботи з персоналом

Відсутність в апараті Міністерства порушень вимог Закону

 

Конкурсний відбір на новій основі

Організація конкурсного відбору державних службовців апарату Міністерства відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»
(нова редакція)

 

Постійно

Управління роботи з персоналом

Проведення конкурсного відбору державних службовців з дотриманням вимог законодавства

 

2

Розділ 3. Нова антикорупційна політика

 

Боротьба з корупцією та очищення влади

 

Реалізація антикорупційного законодавства

Організація виконання в апараті Міністерства вимог антикорупційного законодавства

Постійно

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Відсутність в апараті Міністерства порушень вимог законодавства

 

Угода про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання 

3

Розділ IX.

1.Створення сприятливого для інвестицій середовища

 

1.1. Забезпечення належного виконання усіма центральними органами виконавчої влади Закону України «Про основні засади регуляторної політики».

Організація забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Постійно

Департамент нормативно-правового регулювання

Відсутність в апараті Міністерства порушень вимог Закону

 

4

Розділ IX

 

6.Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесу

6.4. Проведення комплексної інвентаризації наявної нормативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання підприємництва - із скасуванням неактуальних нормативно-правових актів.

 

Перегляд нормативно-правових актів з питань, що належать до повноважень Міністерства.

І півріччя 2015 р.

Структурні підрозділи Міністерства

 

Держархбудінспекція, Державне агентство з питань електронного урядування, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру,

Держенергоефектив-ність

 

Департамент нормативно-правового регулювання – координатор

 

Розроблення проектів  нормативно-правових актів (у разі необхідності)

6.5. Скасування нормативно-правових актів (зокрема САНПін), та актів, які не розміщенні у вільному доступі та які використовуються для регулювання підприємницької діяльності.

 

 Іі. У сфері регіонального розвитку та місцевого самоврядування 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України 

5

Розділ 2. «Нова політика державного управління»

Децентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівень

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення та сприяння прийняттю змін до Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації.

Підготовка пропозицій Мінфіну стосовно внесення змін до Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації.

 

І квартал 2015 р.

Департамент

з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Надання пропозицій Мінфіну

Угода про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання 

6

Розділ V.

4.Створення муніципальної поліції

 

4.1. Прийняття закону про муніципальну поліцію, що надасть право органам місцевого самоврядування (ОМС) створювати за кошти місцевих бюджетів власні підрозділи правопорядку. Передача відповідних повноважень та функцій Поліції громадської безпеки до органів муніципальної поліції з врахуванням принципу усунення дублювання повноважень.

 

Розроблення спільно з Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування пропозицій до проекту Закону України «Про поліцію місцевого самоврядування».

ІІ квартал 2015 р.

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Надання пропозицій МВС

7

Розділ VI

2.«Удосконалення системи місцевих виборів шляхом»

 

2.1. Проведення місцевих виборів згідно з вимогами Конституції України та з урахуванням особливостей реформи децентралізації місцевого самоврядування.

 

Підготовка пропозицій Мін’юсту щодо внесення змін до Закону України
«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (нова редакція).

ІІ квартал 2015 р.

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

 

Надання пропозицій Мін’юсту

2.2. Зміна системи місцевих виборів з метою забезпечення справедливого представництва виборців в місцевих радах, збереження мажоритарної системи на рівні сільських та селищних рад та запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими списками при проведенні місцевих виборів на інших рівнях.

 

2.3. Запровадження виборів міських голів великих міст (відповідно до закону) у два тури та за принципом абсолютної більшості виборців, що проголосували.

 

2.4. Зменшення граничної кількості депутатів місцевих рад.

2.5. Внесення змін до законодавства про статус столиці - міста Києва з метою забезпечення європейських стандартів місцевого самоврядування в столиці.

 

8

Розділ VII

«Децентралізація та реформа місцевого самоврядування»

 

Ефективний

розподіл

повноважень (компетенцій):

 

Забезпечити місцеве самоврядування базового рівня реальними повноваженнями на основі принципу субсидіарності, що забезпечить ефективне і максимально близьке до громадянина надання публічних послуг.

 

Розроблення проектів Законів України:

«Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція);

«Про місцеві органи виконавчої влади»;

«Про внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення» (нова редакція).

Протягом трьох місяців після внесення змін до Конституції України

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Внесення проектів Законів України на розгляд до Верховної Ради України

Визначити перелік повноважень органів місцевого самоврядування районного та обласного рівня за результатами публічного обговорення, наділення районних та обласних рад власними виконавчими органами.

Встановити повноваження органів місцевого самоврядування повними і виключними. Такі повноваження не можуть скасовуватися чи обмежуватися органами державної влади будь-якого рівня, якщо це не передбачене законом.

 

Запровадити прозорі механізми адміністративного нагляду органів державної влади по відношенню до органів місцевого самоврядування, які не суперечать принципам Європейської хартії місцевого самоврядування і не блокуватимуть діяльність органів місцевого самоврядування у разі виникнення спірних питань.

 

Законодавчо врегулювати питання проведення місцевих референдумів.

Підготовка пропозицій Мін’юсту щодо розроблення проекту Закону України «Про місцевий референдум».

Протягом трьох місяців після внесення змін до Конституції України

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

Надання пропозицій Мін’юсту

9

Розділ VII

1.«Децентралізація та реформа місцевого самоврядування»

 

Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядування:

 

Забезпечити прийняття на 1 сесії Верховної Ради 8 скликання необхідних змін до Бюджетного, Податкового кодексів, інших законів, які забезпечать належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядування.

 

Підготовка пропозицій Мінфіну стосовно внесення змін до Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України в частині децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.

І квартал 2015 р.

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

Надання пропозицій Мінфіну

Наділити органи місцевого самоврядування фінансовими ресурсами відповідно до повноважень, перелік яких встановлюється законом. Забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів на засадах децентралізації відповідно до нового Бюджетного та Податкового кодексів.

 

Закріпити за місцевими бюджетами стабільні джерела доходів та розширити доходну базу місцевих бюджетів, забезпечивши при цьому визначення єдиних нормативів відрахувань з податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток суб'єктів приватного сектору економіки за кожним видом місцевих бюджетів.

 

1.2.5. Забезпечити сплату податку на доходи фізичних осіб виключно за місцем здійснення діяльності працівника, податок з доходів якого сплачується.

 

 

1.2.6. Надати права органам місцевого самоврядування обслуговувати місцеві бюджети за доходами і видатками спеціального фонду в банківських установах обраних за відкритими процедурами закупівель;

Встановити чіткі строки (до 5 днів) проходження платіжних доручень місцевих бюджетів у системі держказначейства та посилення відповідальності органів і посадових осіб держказначейства за порушення строків.

 

Реформування податку на нерухомість відповідно до європейської практики (зарахування до місцевих бюджетів), надання органам місцевого самоврядування права визначати ставки та базу оподаткування з урахуванням соціально-економічного становища на відповідній території та граничних обмежень, визначених законом.

 

Запровадити горизонтальну систему вирівнювання спроможності місцевих бюджетів за доходами, що дозволятиме не вилучати усі понадпланові доходи у заможних громад і водночас, відійти від повного утримання менш заможних громад та стимулювати їх до розвитку.

 

Запровадити формульні розрахунки галузевих трансфертів у відповідності до оновлених стандартів надання послуг та фінансових нормативів їх забезпечення на одного отримувача послуги.

 

Спростити механізми доступу органів місцевого самоврядування до кредитних ресурсів.

 

Забезпечити можливості взяття довгострокових бюджетних зобов'язань за проектами державно-приватного партнерства, що спрямовані на проекти розвитку, пов'язаних з розбудовою, відновленням та модернізацією інфраструктури.

 

10

Розділ VII

1.«Децентралізація та реформа місцевого самоврядування»

 

 

 

Формування самодостатніх громад:

1.3.1. Забезпечити принцип, відповідно до якого на одній території існує не більше одного органу самоврядування одного рівня та повсюдності юрисдикції місцевого самоврядування на рівні територіальних громад.

Розроблення проекту Закону України
«Про адміністративно-територіальний устрій України».

Протягом трьох місяців після внесення змін до Конституції України

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

1.3.2.Визначити критерії формування адміністративно-територіальних одиниць базового рівня (громад) з урахуванням їх матеріально-фінансової спроможності для забезпечення доступності основних публічних послуг, що надаються на території громади (час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин).

 

Супроводження проекту Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

 

До прийняття Закону

Прийняття Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

 

1.3.3.Запроваджувати зміни територіальних меж громад виключно з врахуванням попереднього з'ясування думки відповідних місцевих громад.

 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження методики формування спроможних територіальних громад з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

 

Протягом трьох місяців після прийняття Закону

 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України

 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку надання державної підтримки проектів співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України

 

11

Розділ VII

1.«Децентралізація та реформа місцевого самоврядування»

 

Територіальна організація влади на місцевому рівні:

 

1.4.1. Внести зміни до Конституції України, які забезпечать правову основу для схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади.

 

Розроблення концептуальних пропозицій на засадах децентралізації, субсидіарності, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування щодо внесення змін до Конституції України стосовно реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

 

І квартал 2015 р.

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Надання пропозицій Кабінету Міністрів України

 

1.4.2. Забезпечити деконцентрацію та децентралізацію повноважень згідно з Концепцією реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні та Європейською хартією місцевого самоврядування. Реорганізувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу.

 

 

 

 

1.4.3. Реформувати систему територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, усунути дублювання повноважень між ними та органами місцевого самоврядування.

 

Розроблення проектів законів України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція) та «Про місцеві органи виконавчої влади».

 

Протягом трьох місяців після внесення змін до Конституції України

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Внесення проектів Законів України до Верховної Ради України

1.4.5. Удосконалити інструменти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР): спрямовувати всі капітальні трансферти в регіони лише через ДФРР; забезпечити фінансування через ДФРР проектів розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільно об'єднаних територіальних громад), а не об'єктів інфраструктури. Розподіл видатків ДФРР між регіонами України передбачити як додаток до державного бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення порядку надання державної підтримки проектів співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад.

 

 

 

 

 

Протягом трьох місяців після прийняття змін до Бюджетного та Податкового кодексів

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

 

 

 

 

 

Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення проектів Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 щодо забезпечення спрямування всіх капітальних трансфертів у регіони через Державний фонд регіонального розвитку за пропозиціями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну регіональну політику

 

ІІ квартал

2015 р.

 

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

 

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України

1.4.6. Вдосконалити механізми державно-приватного партнерства під час реалізації проектів розвитку.

 

Супроводження проекту Закону України «Про засади державної регіональної політики».

 

Розроблення розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Плану реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року з визначенням джерел фінансування.

 

До прийняття Закону

 

 

І квартал 2015 р.

 

Структурний підрозділ з питань регіонального розвитку

 

Прийняття Закону України «Про засади державної регіональної політики»

 

Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України

12

Розділ VII

2.«Реформа публічного адміністрування»

 

2.1.Реформа публічної служби:

2.1.3. Прийняти нову редакцію Закону про службу в органах місцевого самоврядування, побудовану на європейських принципах публічної служби.

Підготовка пропозицій Нацдержслужбі до проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція).

І квартал 2015 р.

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Надання пропозицій Нацдержслужбі

13

Розділ VII

2.«Реформа публічного адміністрування»

 

2.4. Адміністративні послуги та адміністративні процедури:

 

2.4.1. Делегувати органам місцевого самоврядування відповідного рівня повноваження з надання базових адміністративних послуг (зокрема, реєстрація місця проживання, видача паспортних документів, державна реєстрація юридичних та фізичних осіб - підприємців, об'єднань громадян, реєстрація актів цивільного стану, речових прав, вирішення земельних питань, реєстрація автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія).

 

Розроблення проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг».

 

ІІ квартал 2015 р.

Департамент нормативно-правового регулювання

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками і здійсненням контролю за використанням та охороною земель».

 

ІІ квартал 2015 р.

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

14

Розділ VII

2.«Реформа публічного адміністрування»

 

2.6. Реформа публічних фінансів

2.6.14. Запровадження нових підходів до формування місцевих бюджетів, визначення засад трансфертної політики та організації міжбюджетних відносин, головні завдання яких полягають у наступному:

a. забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів;

b. закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів та розширення доходної бази місцевих бюджетів, забезпечивши при цьому визначення єдиних нормативів відрахувань з податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств за кожним видом бюджету;

c. розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування різних рівнів з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності та забезпечення відповідності повноважень органів місцевого самоврядування обсягам їх фінансових ресурсів;

d. створення дієвих механізмів для реалізації права територіальних громад на добровільне об'єднання з метою формування належної матеріально-технічної і фінансової основи територіальних громад, запровадивши при цьому прямі міжбюджетні відносини об'єднаних територіальних громад з державним бюджетом;

e. зміна чинного механізму бюджетного регулювання та вирівнювання новою системою вирівнювання податкоспроможності територій;

f. встановлення нових видів міжбюджетних трансфертів та посилення відповідальності профільних міністерств за збалансованість фінансових ресурсів на реалізацію державної політики у відповідних галузях;

g. удосконалення системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів шляхом регламентації у Бюджетному кодексі України загальних підходів з казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками і встановлення терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів місцевих бюджетів;

h. спрощення механізму доступу органів місцевого самоврядування до кредитних ресурсів для інноваційного розвитку та розширення кола суб'єктів, що мають право на здійснення місцевих запозичень;

i. посилення вимог щодо підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальній громаді, відкритості, прозорості та доступності інформації про бюджет для громадськості.

 

Підготовка пропозицій Мінфіну стосовно внесення змін до Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України в частині децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.

ІІ квартал 2015 р.

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

Надання пропозицій Мінфіну

15

Розділ XI.

4. Сталий розвиток сільських територій

 

4.1. Розробка Концепції розвитку сільських територій, передбачивши, зокрема, стимулювання підприємницької активності, диверсифікацію зайнятості сільського населення (зелений (сільський) туризм, промисли і ремесла, послуги), механізми впливу громадського самоуправління та регіонального саморегулювання на соціально-економічні складові життєдіяльності громад та територій.

 

Розроблення разом з Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад пропозицій щодо Концепції розвитку сільських територій.

І квартал 2015 р.

Структурний підрозділ з питань регіонального розвитку

 

Надання пропозицій Мінагрополітики та Мінекономрозвитку

4.2. Законодавче забезпечення збільшення рівня фінансування місцевих бюджетів (зокрема, шляхом сплати ПДФО за місцем здійснення підприємницької діяльності (розташування земельної ділянки), укладання соціальних угод між суб'єктами господарювання та органами місцевого самоврядування для фінансування розвитку сільської місцевості, передбачивши відповідні кошти у складі фіксованого сільськогосподарського податку.

Підготовка пропозицій Мінфіну стосовно внесення змін до Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України в частині децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.

ІІІ квартал 2015 р.

Структурний підрозділ з питань регіонального розвитку

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

 

 

Надання пропозицій Мінфіну

16

Розділ ХІІІ.

4. Організація та безпека дорожнього руху

 

4.4. Надання муніципальним органам права фіксації та притягнення до відповідальності за дрібні порушення правил дорожнього руху в населених пунктах, в тому числі правил паркування, права стягувати штрафи за такі порушення до місцевих бюджетів.

 

Підготовка спільно з Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування пропозицій щодо надання муніципальній поліції права фіксації та притягнення до відповідальності за дрібні порушення правил дорожнього руху в населених пунктах, в тому числі правил паркування, права стягувати штрафи за такі порушення до місцевих бюджетів.

 

ІІ квартал 2015 р.

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

 

 

Надання пропозицій МВС

ІІІ. У сфері БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ

ТА ЗДІЙСНЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (НАГЛЯДУ) 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

 

17

Розділ 2. «Нова політика державного управління»

Децентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівень

 

Розроблення та сприяння прийняттю закону про децентралізацію повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства».

І квартал 2015 р.

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва

 

Держархбудінспекція

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

18

Розділ 4. «Нова економічна політика»

Активне просування експорту та захист внутрішнього ринку

Максимальне використання переваг режиму вільної торгівлі з державами - членами ЄС (постійно).

 

Проведення аналізу експорту основних будматеріалів із урахуванням максимального використання переваг режиму вільної торгівлі з державами – членами ЄС та за результатами роботи надання рекомендацій українським Асоціаціям виробників будівельних матеріалів щодо покращення показників зовнішньоекономічної діяльності.

 

IV квартал 2019 р.

Департамент розвитку промислового будівництва та виробництва будівельних матеріалів

 

Збільшення удвічі обсягів експорту будівельних матеріалів та виробів вітчизняного виробництва до 2019 року

 

Збільшення удвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва до 2019 року.

19

Розділ 7. «Нова політика енергетичної незалежності»

 

Будівництво і реконструкція житла згідно з новими стандартами енергоефективності (підготовка нових ДБН та стандартів енергоефективності).

Розроблення нових державних будівельних норм і стандартів з питань енергоефективності житла, що збудовано або реконструюється.

 

 

 

 

IV квартал 2015 р.

Управління містобудування, архітектури та планування територій

 

Затвердження і прийняття державних будівельних норм і стандартів

Угода про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання

 

20

Розділ IX

 

1.Створення сприятливого для інвестицій середовища

 

1.3. Забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, які враховуються Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією при складанні рейтингу «Doing Business», маючи за стратегічну мету входження України до провідної двадцятки країн світу за умовами бізнесу.

Розроблення проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переобладнання та перепланування жилих приміщень та удосконалення містобудівного законодавства».

 

IV квартал 2015 р.

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва

 

Держархбудінспекція

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

Розроблення проектів актів, необхідних для реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переобладнання та перепланування жилих приміщень та удосконалення містобудівного законодавства».

 

Протягом шести місяців після прийняття Закону

 

Структурні підрозділи Мінрегіону

 

Держархбудінспекція

Прийняття актів Кабінету Міністрів України та Мінрегіону

 

21

Розділ IX.

5. Сприяння виходу на зовнішні ринки та міжнародній кооперації

 

5.2. Підтвердження відповідності української системи технічного регулювання вимогам ЄС шляхом:

розроблення та впровадження технічних регламентів на основі директив Нового та Глобального підходу.

розроблення та схвалення визначених технічними регламентами державних стандартів, адаптованих до вимог ЄС з метою приєднання до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів.

 

Розроблення проекту Закону України
«Про гармонізацію з нормами законодавства Європейського Союзу основних вимог до будівель та споруд, а також спрощення умов для розміщення на ринку будівельних виробів».

 

IV квартал 2015 р.

Управління технічного регулювання та науково-технічного розвитку

 

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

Розроблення проектів актів, необхідних для реалізації Закону України «Про гармонізацію з нормами законодавства Європейського Союзу основних вимог до будівель та споруд, а також спрощення умов для розміщення на ринку будівельних виробів».

 

IV квартал 2017 р.

Управління технічного регулювання та науково-технічного розвитку

 

Держархбудінспекція

 

Прийняття актів Кабінету Міністрів України та Мінрегіону

 

Підтвердження відповідності української системи технічного регулювання вимогам ЄС шляхом:

створення системи органів технічної апробації у сфері будівництва відповідно до європейської практики;

удосконалення  системи стандартизації у сфері будівництва;

розроблення та прийняття національних стандартів, добровільне застосування яких є доказом відповідності  Закону України «Про гармонізацію з нормами законодавства Європейського Союзу основних вимог до будівель та споруд, а також спрощення умов для розміщення на ринку будівельних виробів» з метою приєднання до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА)

IV квартал 2017 р.

Управління технічного регулювання та науково-технічного розвитку

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Прийняття державних стандартів

  

 

 

 

22

Розділ IX

 

6.Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесу

6.1. Скорочення кількість регуляторних та контрольних органів шляхом їх злиття або ліквідації, забезпечення усунення дублювання функцій між органами державного нагляду (контролю) або делегування окремих функцій держави саморегулівним організаціям.

 

Делегування окремих функцій Мінрегіону саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності.

 

ІІ квартал

2015 р.

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва

 

Делегування повноваження

23

Розділ IX

 

7.Спрощення процедур в сфері будівництва

 

7.1. Забезпечення до 2016 року зонування територій щонайменше в обласних центрах та продовження зонування на інших територіях.

 

Здійснення моніторингу забезпечення планами зонування територій міст-обласних центрів та інших населених пунктів.

 

IV квартал 2015 р.

Управління містобудування, архітектури та планування територій

 

Надання методичної допомоги щодо забезпечення зонування територій в містах-обласних центрах та на інших територіях

 

7.2. Удосконалення процедури приєднання до мереж суб'єктів природних монополій (електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення).

 

Розроблення пропозицій щодо удосконалення процедури приєднання до мереж суб’єктів природних монополій (тепло-, водопостачання, водовідведення).

 

IV квартал 2015 р.

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

Прийняття нормативно-правого акта (у разі необхідності)

7.3. Скорочення строку видачі дозвільних документів у сфері будівництва, установлення вичерпного переліку підстав для повернення декларації про початок виконання будівельних робіт та дозволу на виконання будівельних робіт, декларації та сертифікату готовності об'єкта до експлуатації, а також передбачення можливості замовника будівництва на застосування автономних систем інженерного забезпечення.

 

Розроблення проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства».

І квартал 2015 р.

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва

 

Держархбудінспекція

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

Розроблення проектів актів, необхідних для реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства».

 

Протягом шести місяців після прийняття Закону

 

Структурні підрозділи Мінрегіону

 

Держархбудінспекція

 

Прийняття актів Кабінету Міністрів України та Мінрегіону

7.5. Запровадження прозорої процедури набуття права власності на об'єкти незавершеного будівництва.

 

Підготовка пропозицій Мін’юсту щодо запровадження прозорої процедури набуття права власності на об'єкти незавершеного будівництва.

 

IV квартал 2015 р.

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві

 

Надання пропозицій Мін’юсту

24

Розділ XІ

2.«Реформа сільського господарства»

 

4.Сталий розвиток сільських територій

 

4.3. Відновлення програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім».

Забезпечення фінансування пільгового державного кредитування індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» виходячи з можливостей Державного бюджету

 

IV квартал 2015 р.

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва

 

Надання пропозицій Мінфіну

ІV. У сфері ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Угода про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання 

25

Розділ XIV.

1. Надання власникам житла механізмів для ефективного управління та забезпечення житла якісними послугами

 

1.1. Вдосконалення діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, в тому числі шляхом запровадження обов'язковості рішень ОСББ для всіх власників у будинках, де створено ОСББ, запровадження справедливого порядку визначення голосів, які належать кожному співвласнику, чіткого закріплення відповідальності власників відносно один одного, ОСББ та третіх осіб.

Розроблення проекту Закону України
«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

 

I квартал 2015 р.

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

Розроблення проектів актів, необхідних для реалізації Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Протягом шести місяців після прийняття Закону

 

Прийняття актів Кабінету Міністрів України та Мінрегіону

1.2. Створення законодавчої бази для прийняття рішень загальними зборами в багатоквартирних будинках, де власники не об'єдналися в ОСББ, надання можливості отримання власниками квартир в будинку інформації з реєстру про належність квартир в таких будинках іншим власникам.

 

1.3. Надання власникам житла у багатоквартирних будинках права самостійно обирати форму отримання послуг від природних монополістів з водопостачання, водовідведення, теплопостачання - або шляхом укладання прямих договорів з власниками квартир або через управителів житла.

 

Розроблення проекту Закону України
«Про житлово-комунальні послуги» (нова редакція).

 

I квартал 2015 р.

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

Розроблення проектів актів, необхідних для реалізації Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (нова редакція).

Протягом шести місяців після прийняття Закону

Прийняття актів Кабінету Міністрів України та Мінрегіону

26

Розділ XIV.

2. Запровадження ринкових умов господарювання надавачів послуг з управління житлом

2.1. Усунення регуляторних бар'єрів для створення ринку управління житлом, запровадження вільних цін на послуги з управління житлом.

 

2.2. Встановлення на рівні закону правил роботи, обов'язків та відповідальності надавачів послуг з управління житлом.

27

Розділ XIV.

3. Запровадження оплати за фактично спожиті природний газ, теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання шляхом запровадження 100 % комерційного обліку (до 2017 року)

 

28

Розділ XIV.

4. Забезпечення сталого функціонування та розвитку комунальних систем централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання та прозорості ціноутворення у цих сферах для споживачів

 

4.1. Вдосконалення механізмів тарифного та ліцензійного регулювання діяльності суб'єктів господарювання у сфері комунальних послуг, у тому числі через механізми стимулюючого ціноутворення та ціноутворення за методом встановлення норми доходу, з метою забезпечення стабільності умов господарювання протягом середньострокового періоду, фінансування модернізації комунальної інфраструктури та скорочення неефективних операційних витрат підприємств.

 

Підготовка пропозицій НКРЕКП про внесення змін до постанов НКРЕКП
від 02.12.2012 № 356 та від 02.12.2012
№ 357.

IV квартал

2015 р.

Управління економіки систем життєзабезпечення

Надання пропозицій НКРЕКП

4.2. Запобігання неконтрольованому відключенню об'єктів від систем централізованого теплопостачання шляхом запровадження в схемах теплопостачання населених пунктів механізму, відповідно до якого органи місцевого самоврядування визначають територію, в межах якої може діяти тільки конкретна система теплопостачання (централізована чи автономна/індивідуальна) (окрім новобудов). Встановлення чіткої відповідальності споживачів за самовільне користування тепловою енергією та від'єднання/відключення від теплових мереж/внутрішньобудинкових систем централізованого опалення.

Розроблення проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

 

IV квартал

2015 р.

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

Внесення проектів Законів України на розгляд до Верховної Ради України

Розроблення проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води».

 

 

Розроблення проектів актів, необхідних для реалізації Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води».

 

Протягом шести місяців після прийняття Закону

Прийняття актів Кабінету Міністрів України та Мінрегіону

29

Розділ XIV.

5. Встановлення вимог публічності обговорення членами відповідних громад планів щодо зміни схем теплопостачання

 

5.1. Створення умов для розвитку конкуренції на ринку виробництва тепла, в тому числі шляхом визначення порядку сплати вартості будівництва та/або реконструкції теплових мереж для приєднання нового об'єкту генерації теплової енергії до теплових мереж.

 

5.2. Відмова від втручання на державному рівні в господарську діяльність підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення, в тому числі скасування рахунків зі спеціальним режимом використання за умови стабілізації розрахунків за енергоносії.

 

5.3. Оприлюднення органом, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування інформації про обґрунтування зміни тарифів та їх складових для споживачів на відповідних територіях діяльності ліцензіатів.

 

30

Розділ XIV.

6. Збільшення частки утилізації твердих побутових відходів, їх максимального повторного залучення у господарський оборот як вторинних ресурсів

 

6.1. Надання повноважень органам місцевого самоврядування на встановлення тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів.

 

Розроблення проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами».

 

I квартал 2015 р.

 

 

 

 

Управління благоустрою територій та комунального обслуговування

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

Розроблення проектів актів, необхідних для реалізації Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами».

 

Протягом шести місяців після прийняття Закону

Прийняття актів Кабінету Міністрів України та Мінрегіону

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами.

 

I квартал 2015 р.

 

 

 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України

 

6.3. Забезпечення дотримання вимог Директив ЄС про полігони відходів в системі ціноутворення на захоронення відходів.

 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

 

 

IІ квартал

2015 р.

 

 

 

 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України

 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України

 

31

Розділ XIV.

7. Підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сфері

7.4. Надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати ціни на теплову енергію, що вироблена із альтернативних джерел енергії (до певного обсягу виробництва), здійснення ліцензування суб'єктів виробництва теплової енергії із альтернативних джерел енергії місцевими державними адміністраціями (до певного обсягу виробництва). Залишення за національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, повноважень з ліцензування виробників теплової енергії з альтернативних джерел та встановлення цін на таку енергію (вище певного обсягу виробництва).

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України
«Про теплопостачання» щодо передачі органам місцевого самоврядування права на видачу ліцензій та встановлення тарифу на виробництво теплової енергії з альтернативних видів палива.

IІ квартал

2015 р.

Управління економіки систем життєзабезпечення

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

V. У сфері ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

 

32

Розділ 7. «Нова політика енергетичної незалежності»

 

Підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії (Clean Energy).

Розроблення проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (щодо віднесення теплових насосів до обладнання, що працює на відновлюваних джерелах енергії).

 

IV квартал 2015 р.

Держенергоефективності

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

Угода про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання

 

33

Розділ XIІ.

8. Стимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності ВВП

 

8.1. Прийняття Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року.

Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року.

 

IІ квартал 2015 р.

Держенергоефективності

Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України

 

8.2. Прийняття Закону про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, що імплементує вимоги Директив ЄС щодо енергоефективності.

Розроблення проекту Закону України «Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів».

 

IІІ квартал 2015 р.

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

8.3. Стимулювання залучення інвестицій в модернізацію об'єктів у сфері теплопостачання, створення виробничих потужностей з комбінованого виробництва тепла та електроенергії, інших об'єктів з виробництва тепла з відновлювальних джерел енергії.

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким передбачити:

- запровадження обов’язкового стимулюючого регулювання;

- щодо стимулювання розвитку конкурентного середовища у сфері виробництва теплової енергії (юридичне відокремлення видів діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії).

 

IV квартал 2015 р.

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

8.4. Перегляд існуючого законодавства щодо стимулювання виробництва електроенергії з нетрадиційних та відновлювальних джерел, реформа системи зелених тарифів та їх балансування (зменшення необґрунтовано завищених тарифів, підвищення недостатніх тарифів, перегляд місцевої складової у відповідність до вимог СОТ).

 

Розроблення проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії; встановлення диференційованих розмірів «зелених» тарифів в залежності від використання об’єктами відновлюваної енергетики устаткування та обладнання вітчизняного або іноземного виробництва.

 

I квартал 2015 р.

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

8.5. Удосконалення законодавства в частині стимулювання ширшого використання біометану (біогазу, що доведений до діючих стандартів на природний газ) в якості альтернативного джерела вуглеводнів та забезпечення недискримінаційного доступу до газотранспортної інфраструктури виробників біометану з метою його транспортування, розподілу та постачання споживачам.

 

Розроблення проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про функціонування ринку природного газу» щодо спрощення доступу до Єдиної газотранспортної системи України горючих газів будь-якого походження, у тому числі біогазів.

 

IІ квартал 2015 р.

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

8.6. Створення сприятливих законодавчих умов для реалізації проектів, спрямованих на скорочення або заміщення споживання газу (шляхом тарифної політики, скорочення бюрократичних процедур тощо).

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання».

IV квартал 2015 р.

Внесення проектів Законів України на розгляд до Верховної Ради України

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України:

про створення механізму стимулювання суб'єктів господарювання до впровадження заходів із заміщення споживання природного газу бюджетними установами та організаціями та підприємствами комунальної теплоенергетики;

про затвердження Порядку розрахунку бюджетними установами скорочення витрат та оплати за енергосервісними договорами;

про затвердження типового (примірного) договору про закупівлю енергосервісу бюджетними установами (енергосервісного договору);

про державну експертизу з енергозбереження» (щодо приведення у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги»);

про створення інституційної основи для запровадження Фонду енергоефективності в Україні.

 

Прийняття постанов Кабінету Міністрів України

34

Розділ XIV.

7. Підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сфері

7.1. Прийняття Закону про енергетичну ефективність будівель, що реалізує вимоги Директив ЄС щодо енергетичних характеристик будівель, в тому числі в частині встановлення мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель, будівництва будівель з майже нульовим рівнем споживання енергії, запровадження механізмів енергетичної сертифікації будівель, визначення принципів державної підтримки заходів з енергоефективності.

Розроблення проекту Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

I квартал 2015 р.

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

7.2. Створення механізму державної підтримки заходів з енергоефективності в житлових будинках та бюджетній сфері, в тому числі через спрямування на енергоефективність зекономлених коштів державного бюджету внаслідок зменшення споживання газу за рахунок здійснених інвестицій в енергоефективні заходи (револьверний механізм).

Розроблення проекту нормативно-правового акта щодо утворення фонду фінансування енергоефективності та затвердження програми підтримки заходів з енергоефективності в житлових будинках та бюджетній сфері

IV квартал 2015 р.

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

Прийняття нормативно-правового акта

7.3. Залучення приватних інвестицій в підвищення енергетичної ефективності об'єктів державної та комунальної власності (школи, вузи, лікарні тощо), в тому числі створення правових підстав для розвитку механізмів енергосервісного підряду в бюджетній сфері, встановлення можливості укладання довгострокових договорів на продаж тепла, що вироблено з альтернативних джерел, для бюджетних установ.

 

Розроблення проекту Закону України «Про особливості здійснення закупівель енергосервісу».

 

IІ квартал 2015 р.

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

Внесення проектів Законів України на розгляд до Верховної Ради України

 

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про енергозбереження».

 

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах)».

Розроблення проектів актів, необхідних для реалізації Законів України «Про особливості здійснення закупівель енергосервісу», «Про внесення змін до Закону України «Про енергозбереження» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах)».

 

Протягом шести місяців після прийняття Закону

Прийняття актів Кабінету Міністрів України та Мінрегіону

VI. З ПИТАНЬ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ

 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

 

35

Розділ 11. «Нова політика міжнародної допомоги»

Залучення для тимчасово переміщених осіб, українських громадян на Донбасі та в Криму, зокрема кримських татар, допомоги від ООН, країн - членів "Групи семи" та ЄС.

Реалізація програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовим організаціями.

Підписання Кредитної Угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком на 200 млн. євро (проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»).

I квартал 2015 р.

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

 

Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

 

 

 

Підписання та ратифікація фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком

Угода про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання 

36

Розділ І.

6. Статус тимчасово окупованих та тимчасово непідконтрольних територій

 

6.1. Формування та реалізація державної політики, спрямованої на фактичне повернення Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до складу України, а також на відновлення діяльності законних органів влади на всій території Донецької та Луганської областей, яка передбачає

 

6.1.4. Заходи щодо стимулювання закріплення складу населення на тимчасово непідконтрольних органам влади України територіях Луганської та Донецької областей.

 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку часткового відшкодування шкоди фізичним особам, які постраждали під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях».

 

 

IІ квартал 2015 р.

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві

 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України

6.1.7. Формування на територіях України, суміжних з тимчасово окупованими територіями Криму і Севастополя, а також тимчасово непідконтрольними органам влади України територіями Луганської та Донецької областей, додаткової інфраструктури органів державної влади, покликаної забезпечити реалізацію прав і законних інтересів громадян України, що проживають на окупованих територіях.

 

Підготовка пропозицій Кабінету Міністрів України щодо формування на територіях України, суміжних з тимчасово непідконтрольними органам влади України територіями Луганської та Донецької областей, додаткової інфраструктури органів державної влади.

IІ квартал 2015 р.

Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва

 

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Надання пропозицій Кабінету Міністрів України

VІI. У сФЕРІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України 

37

Розділ 2. «Нова політика державного управління»

Запровадження електронного урядування

Запровадження надання електронних безконтактних послуг.

Розробка архітектури та реалізація першої черги інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронне урядування України»: розробка та впровадження єдиної системи електронної взаємодії органів влади та національного порталу електронних послуг

 

IV квартал 2016 р.

Державне агентство з питань електронного урядування

 

Впровадження першої черги системи в дослідну експлуатацію (за умови наявності фінансування)

Електронна ідентифікація та електронний підпис громадянина.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про запровадження ідентифікації особи під час доступу до ресурсів державних інформаційних систем

 

IV квартал 2016 р.

Державне агентство з питань електронного урядування

 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України

Відмова від паперового документообігу.

 

Адміністрування та модернізація системи електронної взаємодії органів виконавчої влади

 

IV квартал 2016 р.

Державне агентство з питань електронного урядування

 

Впровадження електронного (безпаперового) документообігу між всіма органами влади

(за умови наявності фінансування)

 

Розроблення та сприяння прийняттю закону про єдину систему електронної взаємодії.

 

Розроблення проекту Закону України про єдину систему електронної взаємодії

 

IV квартал 2015 р.

Державне агентство з питань електронного урядування

 

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

Розроблення та сприяння прийняттю закону про відкриті дані.

 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних

 

IV квартал 2015 р.

Державне агентство з питань електронного урядування

 

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

Угода про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання 

38

Розділ VII.

2.5. Електронне врядування

2.5.1. Розробити та затвердити державну концепцію електронного врядування України.

Перегляд Концепції розвитку електронного урядування в Україні та плану заходів щодо її реалізації та у разі необхідності розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України. 

IV квартал 2015 р.

Державне агентство з питань електронного урядування

 

Прийняття акта Кабінету Міністрів України
(у разі необхідності)

2.5.2. Прийняти пакет законів, що внормовує порядок і послідовність створення систем електронного врядування на всіх рівнях органів державної влади. 

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» 

IV квартал 2015 р.

Державне агентство з питань електронного урядування

 

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

VІІI. У сФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України 

39

Розділ 6. «Нова продовольча політика»

Удосконалення орендних відносин, монетизація орендних платежів, запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земель

Розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі» щодо довгострокової оренди.

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку орендних відносин на землю».

 

IІ квартал 2015 р.

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

Формування бази даних Державного земельного кадастру.

Внесення до Державного земельного кадастру інформації про землі та земельні ділянки.

IV квартал 2018 р.

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру

Функціонування Державного земельного кадастру

Угода про Коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання

 

40

Розділ ІІІ.

7. Внести зміни до Закону про Державний земельний кадастр з метою забезпечення вільного доступу в Інтернеті до інформації про земельні ділянки, у тому числі про володільців прав на них. Забезпечити виконання положення законодавства щодо доступу в Інтернеті до інформації про об'єкти прав на нерухомість та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб.

 

Розроблення проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр».

I квартал 2015 р.

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

41

Розділ IX

 

7.Спрощення процедур в сфері будівництва

 

7.4. Спрощення процедур та скорочення строків оформлення прав користування і продажу земель (окрім сільськогосподарського призначення) державної та комунальної власності або прав на них.

 

Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України».

 

IV квартал 2015 р.

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

42

Розділ XI.

1.Земельна реформа

 

1.1. Завершення, до 1 січня 2016 року, інвентаризації та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності.

 

Організація та забезпечення проведення  робіт з інвентаризації земель (необхідно передбачити у Державному бюджеті кошти у розмірі 1,6 млрд. грн.).

 

IV квартал 2015 р.

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру

Здійснення інвентаризації земель

1.2. Законодавче врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об'єкти державної власності.

 

Розроблення проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками і здійсненням контролю за використанням та охороною земель».

 

I квартал 2015 р.

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру

Внесення проекту Закону України на розгляд до Верховної Ради України

 

43

Розділ XI.

1.Земельна реформа

 

1.4. Удосконалення орендних відносин шляхом

 

1.4.7. Визначення правового статусу та врегулювання порядку розпорядження землями колективної власності та відумерлої спадщини.

44

Розділ XI.

4.Сталий розвиток сільських територій

 

4.4. Удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері володіння, розпорядження та використання земельних, лісових, водних та інших природних ресурсів з метою посилення захисту суспільних інтересів і забезпечення місцевим громадам доступу до них, як до активів локального розвитку.

 

Розроблення проектів Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками і здійсненням контролю за використанням та охороною земель».

І квартал 2015 р.

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру

Внесення проектів Законів України на розгляд до Верховної Ради України

 

45

Розділ XVII.

1.Реформи у сфері управління та охорони довкілля

 

1.1. Реформувати систему управління сферою охорони довкілля, з метою перетворення її на інтегровану систему, яка здатна забезпечити реалізацію проєвропейських реформ та ліквідувати корупційні схеми у сфері управління та охорони довкілля. Координація роботи органів виконавчої влади профільного Міністерства, Державних агентств лісових, водних, земельних ресурсів, ДЕІ, та ін., які виконують функції чи завдання у сфері охорони довкілля, для гармонізації законодавства та ефективного моніторингу довкілля. Відновити державний орган у сфері управління заповідною справою.

 

Здійснення заходів щодо реорганізації Держземагентства та його територіальних органів відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 10 вересня 2014 року № 442.

IІ квартал 2015 р.

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру

Функціонування Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру та його територіальних органів

* - План містить заходи, які на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди здійснюються Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, Державним агентством з питань електронного урядування України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України.