Стан виконання Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” у 2015 році за серпень

Номер завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Стан виконання

Результат виконання / економічний або соціальний ефект

21. Запровадження дієвих механізмів фінансування будівництва житла для військовослужбовців (службового та постійного) (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 147 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу”

до 30 червня

Міноборони
Мінфін
МВС
Мінекономрозвитку
інші державні органи (відповідно до компетенції)

Виконано

Листом Мінрегіону
від 13.05.2015 № 7/15-5389 надано пропозиції Міноборони.

 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 25.05.2015
№ 325 «Про внесення змін до пункту 3-4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу».

 

 

34. Формування на територіях України, суміжних з тимчасово окупованими територіями, а також тимчасово непідконтрольними органам влади України територіями Луганської та Донецької областей, додаткової інфраструктури органів державної влади, покликаної забезпечити реалізацію прав і законних інтересів громадян України, що проживають на таких територіях (Угода)

забезпечення формування додаткової інфраструктури органів державної влади (з урахуванням можливостей державного бюджету)

протягом року

центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції)

Виконується

Проводиться постійний моніторинг стану роботи територіальних органів ЦОВВ, діяльність яких спрямовує і координує Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, у разі необхідності будуть вжиті заходи щодо утворення додаткових органів.

 

39. Забезпечення до 2016 року зонування територій щонайменше в обласних центрах та продовження зонування на інших територіях (Угода)

проведення моніторингу забезпечення планами зонування територій міст — обласних центрів та інших населених пунктів

протягом року

Мінрегіон

Виконується

Проводиться моніторинг.

 

40. Скорочення строку видачі дозвільних документів у сфері будівництва, установлення вичерпного переліку підстав для повернення декларації про початок виконання будівельних робіт та дозволу на виконання будівельних робіт, декларації та сертифіката готовності об’єкта до експлуатації, а також передбачення можливості замовника будівництва на застосування автономних систем інженерного забезпечення.

Удосконалення процедури приєднання до мереж суб’єктів природних монополій (електро-, газо-, тепло- водопостачання та водовідведення) (Угода)

 

 

розроблення проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на реалізацію закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства

у шестимісячний строк з дня опублікування відповідного закону

Мінрегіон

Виконано

Прийнято наказ Мінрегіону від 01.07.2015 № 150 «Про затвердження Форми та опису службового посвідчення посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду)», зареєстрований у Мінюсті 17.07.2015 за
№ 867/27312.

Розроблено
7 проектів нормативно-правових актів, які стосуються здійснення державного архітектурно-будівельного контрою та нагляду, що прийнято 22 та 26 серпня 2015 року Урядом.  

 

41. Спрощення процедур та скорочення строків оформлення прав користування і продажу земель (крім земель сільськогосподарського призначення) державної та комунальної власності або прав на них (Угода)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення процедур та скорочення строків оформлення прав користування і продажу земель

 

до 30 листопада

Мінрегіон

Виконується

Розроблено проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів» щодо якого проводиться громадське обговорення та проект готується для направлення на погодження до заінтересованих органів.

 

47. Децентралізація та реформа державного управління. Реформування регіональної політики (Стратегія).

Децентралізація та реформа місцевого самоврядування. Ефективний розподіл повноважень. Територіальна організація влади на місцевому рівні (Угода)

1) розроблення пропозицій на засадах децентралізації, субсидіарності та спроможності місцевого самоврядування щодо внесення змін до Конституції України стосовно реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

до 31 березня

Мінрегіон

Виконано

Наказом Мінрегіону від 19.01.2015 № 3 утворено консультативно-дорадчий орган – Експертну раду з питань децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики, під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра Зубка Г.Г.. Пропозиції розроблено із залученням групи польських експертів та розглянуто на засіданні вказаної Експертної ради та обговорено на засіданні Експертної групи при Голові Верховної Ради України Гройсмані В.Б.

 

 

Внесення змін до Конституції України, з урахуванням пропозицій Мінрегіону, сприятимуть створенню правової основи для здійснення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. 

 

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів:

про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (нова редакція);

про місцеві органи виконавчої влади;

про внесення змін до Закону України “Про органи самоорганізації населення” (нова редакція)

у тримісячний строк з дня опублікування акта щодо внесення відповідних змін до Конституції України

Мінрегіон

Виконується

Готуються відповідні проекти актів.

 

 

3) супроводження зазначених проектів законів у Верховній Раді України

до прийняття відповідних законів

Мінрегіон

Виконується

 

51. Формування самодостатніх громад.

Забезпечення принципу, відповідно до якого на одній території існує не більше одного органу самоврядування одного рівня та повсюдності юрисдикції місцевого самоврядування на рівні територіальних громад.

Визначення критерію формування адміністративно-територіальних одиниць базового рівня (громад) з урахуванням їх матеріально-фінансової спроможності для забезпечення доступності основних публічних послуг, що надаються на території громади (час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин).

Запровадження зміни територіальних меж громад виключно з урахуванням попереднього з’ясування думки відповідних місцевих громад (Угода)

 

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про адміністративно-територіальний устрій України”

у тримісячний строк з дня опублікування акта щодо внесення відповідних змін до Конституції України

Мінрегіон

Виконується

Готується відповідний проект акта.

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

 

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконується

 

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження методики формування спроможних територіальних громад з урахуванням вимог Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”

у місячний строк з дня набрання чинності Законом України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”

Мінрегіон

Виконано

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214

Сприяння формуванню спроможних територіальних громад.

52. Розроблення та сприяння прийняттю закону про децентралізацію повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю (Програма)

супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства” (реєстраційний номер 1546) у Верховній Раді України

 

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконано

Закон 09.04.2015  прийнято в цілому та направлено на підпис Президентові України.

Закон сприятиме удосконаленню міс-тобудівної діяльності та механізму держав-ного архітектурно-будівельного конт-ролю, посиленню ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо комплексного розвитку територій в інтересах територіа-льних громад.

53. Удосконалення інструментів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР): спрямовування всіх капітальних трансфертів в регіони лише через ДФРР; забезпечення фінансування через ДФРР проектів розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад), а не об’єктів інфраструктури. Розподіл видатків ДФРР між регіонами України передбачити як додаток до державного бюджету (Угода)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 656 “Питання державного фонду регіонального розвитку”, щодо розширення напрямів спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку на фінансування найважливіших проектів, які забезпечують соціально-економічний розвиток регіонів, зокрема проектів співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад

 

до 31 березня

Мінрегіон

Виконано

18.03.2015 прийнято постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» і «Деякі питання використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку» (протокол від 18.03.2015 № 35).

Сприяння розвитку регіонів шляхом ефективного використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

56. Запровадження виключно конкурсного відбору на посади державної служби (усіх категорій) (Угода). Конкурсний відбір на новій основі (Програма)

3) визначення спеціальних вимог до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України “Про державну службу” (нова редакція)

Нацдержслужба
інші центральні органи виконавчої влади

Виконується

Вимоги до професійної компетентності осіб будуть визначені після набрання чинності Законом України «Про державну службу» (нова редакція).

 

63. Проведення функціонального аналізу і організаційної реструктуризації (оптимізації) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, скорочення чисельності державних службовців (не менше ніж на 10 відсотків), оптимізація витрат на забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування (Угода).

Скорочення кількості державних службовців на 10 відсотків, відповідне збільшення заробітної плати (Програма)

 

проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади

протягом року

центральні та місцеві органи виконавчої влади
Нацдержслужба

Виконується

Готується проект наказу щодо організації проведення функціонального обстеження Міністерства.

 

67. Делегування органам місцевого самоврядування відповідного рівня повноважень з надання базових адміністративних послуг (зокрема, реєстрація місця проживання, видача паспортних документів, державна реєстрація юридичних та фізичних осіб — підприємців, об’єднань громадян, реєстрація актів цивільного стану, речових прав, вирішення земельних питань, реєстрація автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія) (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо децентралізації повноважень з надання найбільш важливих для громадян адміністративних послуг

до 30 листопада

Мінрегіон

Виконано.

Мінрегіоном підтримується проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» (реєстр. № 2984 від 02.06.2015), внесений н.д. Ляшко О.В. та іншими.

Мінрегіоном припинено розроблення аналогічного за змістом законопроекту.

 

 

2) розроблення проектів нормативно-правових актів з питань діяльності центрів надання адміністративних послуг

протягом року

Мінекономрозвитку
Мін’юст
МВС
Мінрегіон

Виконується

Готуються відповідні пропозиції.

 

 

3) поліпшення якості надання адміністративних послуг щодо реєстрації місця проживання, видачі паспортних документів, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, об’єднань громадян, реєстрації речових прав, вирішення земельних питань, реєстрації автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія

 

до 30 квітня

МВС
Мін’юст
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
місцеві державні адміністрації

Виконано

Надано пропозиції МВС.

 

70. Програма електронного урядування.

Забезпечити надання послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді (Стратегія).

Запровадження електронного урядування (Програма).

Розроблення та затвердження державної концепції електронного урядування України (Угода)

проведення аналізу та забезпечення актуалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні та плану заходів щодо її реалізації (у разі необхідності розробити відповідний проект акта Кабінету Міністрів України)

 

до 30 вересня

Мінрегіон

Виконується

Готується проект розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції розвитку електронного урядування в Україні.

 

71. Прийняття законів, що внормовують порядок і послідовність створення систем електронного врядування на всіх рівнях органів державної влади (Угода).

Розроблення та сприяння прийняттю закону про єдину систему електронної взаємодії (Програма)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про єдину систему електронної взаємодії

 

до 30 листопада

Мінрегіон

Виконується

Готується відповідний проект акта.

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконується

 

 

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації”

до 30 листопада

Мінрегіон

Виконується

Готується відповідний проект акта.

 

 

4) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконується

 

72. Електронна ідентифікація та електронний підпис громадянина (Програма).

Реформування системи електронного цифрового підпису з метою забезпечення інтероперабельності, відповідності стандартам застосування електронного цифрового підпису в ЄС (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про електронні довірчі послуги

до 30 квітня

Мін’юст
Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон

Виконано

Надано пропозиції Мінюсту.

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мін’юст
Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон

Виконується

 

73. Оновлення влади та антикорупційна реформа (Стратегія).

Проведення перевірки осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про очищення влади” (Програма)

1) забезпечення проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1025 “Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”

 

протягом року

Мін’юст
інші державні органи

Виконується

Проведено перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади» щодо керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства та керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону.

Прийнято наказ щодо проведення перевірки стосовно інших працівників Мінрегіону.

 

 

78. Використання новітніх технологій, зокрема для забезпечення державою доступу до інформації у формі “відкритих даних” (Стратегія).

Внесення змін до законодавчих актів України з метою запровадження стандартів “відкритих даних”, що передбачають обов’язкове оприлюднення органами влади наборів даних, які придатні для подальшої автоматизованої обробки, зокрема стосовно суспільно важливої інформації (інформація про закупівлі, декларації про майно і доходи осіб, що виконують функції держави або місцевого самоврядування, даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, Єдиного реєстру об’єктів державної власності, Державного реєстру телерадіоорганізацій тощо) (Угода).

Розроблення та сприяння прийняттю закону про відкриті дані (Програма)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних

до 30 листопада

Мінрегіон

Виконано

Закон України від 09.04.2015 № 319-VIII"Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних".

 

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконано

Закон України від 09.04.2015 № 319-VIII"Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних".

 

 

 

82. Прийняття закону про муніципальну поліцію, що надасть право органам місцевого самоврядування створювати за кошти місцевих бюджетів власні підрозділи правопорядку. Передача відповідних повноважень та функцій блоку громадської безпеки МВС до органів муніципальної поліції з урахуванням принципу усунення дублювання повноважень (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про муніципальну поліцію

до 30 березня

МВС
Мін’юст
Мінрегіон

Виконано

Листом Мінрегіону від 30.10.2014 № 7/13-12929 МВС надано пропозиції.

 

 

102. Забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, що враховуються Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією під час складення рейтингу “Doing Business”, маючи за стратегічну мету входження України до провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу (Угода)

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переобладнання та перепланування жилих приміщень та удосконалення містобудівного законодавства

до 30 листопада

Мінрегіон

Виконано

Прийнято Закон України від 12.02.2015
№ 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»

Спрощення процедури переобладнання та перепланування жилих приміщень.

 

3) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконано

Прийнято Закон України від 12.02.2015
№ 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»

 

Спрощення процедури переобладнання та перепланування жилих приміщень.

 

125. Збільшення удвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва до 2019 року.

Максимальне використання переваг режиму вільної торгівлі з державами — членами ЄС.

Створення та просування бренду “Продукт України” (Програма).

Програма популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі (Стратегія)

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі

до 30 листопада

МІП
МЗС
центральні органи виконавчої влади

Виконується

Готуються відповідні пропозиції.

 

 

126. Підтвердження відповідності української системи технічного регулювання вимогам ЄС шляхом створення незалежних органів стандартизації та метрології відповідно до європейської практики (Угода)

4) підготовка та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

протягом одного року з дня опублікування Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

Мінекономрозвитку
центральні органи виконавчої влади, на які покладається виконання функції з технічного регулювання у визначених сферах діяльності

Виконується

Готуються відповідні пропозиції.

 

 

127. Розроблення та впровадження технічних регламентів на основі директив Нового та Глобального підходу (Угода)

5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про гармонізацію основних вимог до будівель та споруд з нормами законодавства Європейського Союзу, а також спрощення умов для розміщення на ринку будівельних виробів

до 30 листопада

Мінрегіон

Виконується

Розроблено проект закону «Про гармонізацію з нормами законодавства Європейського Союзу основних вимог до будівель та споруд, а також спрощення умов для розміщення на ринку будівельних виробів», який погоджено із заінтересованими органами та направлено на правову експертизу до Мінюсту.

 

 

 

6) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконується

 

 

132. Скасування нормативно-правових актів (зокрема САНПін), та актів, які не розміщені у вільному доступі та використовуються для регулювання підприємницької діяльності (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо скасування нормативно-правових актів, які не розміщені у вільному доступі та використовуються для регулювання підприємницької діяльності

протягом року

ДРС (координація)
центральні органи виконавчої влади

Виконано

Проаналізовано чинні нормативно-правові акти Уряду з питань компетенції Мінрегіону і таких, які використовуються для регулювання підприємницької діяльності та не розміщені у вільному доступі, не виявлено.

 

 

 

 

2) скасування нормативно-правових актів, які не розміщенні у вільному доступі та використовуються для регулювання підприємницької діяльності

протягом року

ДРС (координація)
центральні органи виконавчої влади

Виконано

Проаналізовано чинні нормативно-правові акти Міністерства і таких, які використовуються для регулювання підприємницької діяльності та не розміщені у вільному доступі, не виявлено.

 

Створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

 

135. Збільшення кількості видів ділової діяльності суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати самостійне оцінювання відповідності власної діяльності вимогам та прийнятим нормам без застосування системи державного нагляду (контролю) (Угода)

розроблення проектів актів законодавства, спрямованих на запровадження самостійного оцінювання відповідності діяльності суб’єктів господарювання вимогам законодавства без застосування системи державного нагляду (контролю)

до 31 травня

центральні органи виконавчої влади
Мінекономрозвитку

Виконано

Прийнято Закон України від 09.04.2015 № 320-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства», яким передбачено, що дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не поширюється на здійснення архітектурно-будівельного контролю (нагляду).

Листом Держгеокадастру від 30.04.2015 № ДС-5-28-0.17-1598/23-15 надано пропозиції Мінекономрозвитку.

 

 

 

173. Реформування житлово-комунального господарства (Стратегія).

Надання власникам житла механізмів для ефективного управління та забезпечення житла якісними послугами.

Удосконалення діяльності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, в тому числі шляхом запровадження обов’язковості рішень ОСББ для всіх власників у будинках, де створено ОСББ, запровадження справедливого порядку визначення голосів, які належать кожному співвласнику, чіткого закріплення відповідальності власників стосовно один одного, ОСББ та третіх осіб.

Створення законодавчої бази для прийняття рішень загальними зборами в багатоквартирних будинках, де власники не об’єдналися в ОСББ, надання можливості отримання власниками квартир у будинку інформації з реєстру про належність квартир у таких будинках іншим власникам (Угода)

1) супроводження проекту Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” (реєстраційний номер. 1565) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконано

14.05.2015 прийнято Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який 25.05.2015 направлено на підпис Президенту України

 

 

 

2) розроблення проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на реалізацію Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”

у шестимісячний строк з дня опублікування Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”

Мінрегіон

Виконується

Готуються відповідні проекти актів.

 

 

174. Надання власникам житла у багатоквартирних будинках права самостійно обирати форму отримання послуг від природних монополістів з водопостачання, водовідведення, теплопостачання або шляхом укладення прямих договорів з власниками квартир або через управителів житла.

Запровадження ринкових умов господарювання надавачів послуг з управління житлом.

Усунення регуляторних бар’єрів для створення ринку управління житлом, запровадження вільних цін на послуги з управління житлом.

Встановлення на законодавчому рівні правил роботи, обов’язків та відповідальності надавачів послуг з управління житлом.

Запровадження оплати за фактично спожиті природний газ, теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання шляхом запровадження 100-відсоткового комерційного обліку (Угода)

1) супроводження проекту Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (реєстраційний номер 1581) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконується

 

 

2) розроблення проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на реалізацію Закону України “Про житлово-комунальні послуги”

у шестимісячний строк з дня опублікування Закону України “Про житлово-комунальні послуги” (нова редакція)

Мінрегіон

Виконується

Готуються відповідні проекти актів.

 

 

175. Забезпечення сталого функціонування та розвитку комунальних систем централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання і прозорості ціноутворення у зазначених сферах для споживачів.

Запобігання неконтрольованому відключенню об’єктів від систем централізованого теплопостачання шляхом запровадження у схемах теплопостачання населених пунктів механізму, відповідно до якого органи місцевого самоврядування визначають територію, в межах якої може діяти тільки конкретна система теплопостачання (централізована чи автономна/індивідуальна) (крім новобудов). Установлення чіткої відповідальності споживачів за самовільне користування тепловою енергією та від’єднання/відключення від теплових мереж/внутрішньобудинкових систем централізованого опалення.

Встановлення вимог стосовно публічності обговорення членами відповідних громад планів щодо зміни схем теплопостачання.

Створення умов для розвитку конкуренції на ринку виробництва тепла, в тому числі шляхом визначення порядку сплати вартості будівництва та/або реконструкції теплових мереж для приєднання нового об’єкта генерації теплової енергії до теплових мереж. Відмова від втручання на державному рівні в господарську діяльність підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення, в тому числі скасування рахунків із спеціальним режимом використання за умови стабілізації розрахунків за енергоносії.

Оприлюднення органом, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування інформації про обґрунтування зміни тарифів та їх складових для споживачів на відповідних територіях діяльності ліцензіатів (Угода)

 

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

до 30 жовтня

Мінрегіон
НКРЕКП

Виконано

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води» листом Мінрегіону від 17.08.2015 № 12/20-9-2371 внесено на розгляд Уряду.

 

 

 

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”

до 30 жовтня

Мінрегіон
НКРЕКП

Виконано

Проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» зареєстровано у Верховній Раді України за № 2772 від 05.05.2015

Створення сприятливих умов для діяльності суб’єктів господарювання у сфері питного водопостачання та водовідведення, забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою і своєчасним водовідведенням стічних вод

 

176. Збільшення частки утилізації твердих побутових відходів, їх максимального повторного залучення у господарський обіг як вторинних ресурсів.

Надання органам місцевого самоврядування повноважень на встановлення тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів (Угода)

1) супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з побутовими відходами” (реєстраційний номер 1742) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконується

 

 

2) розроблення проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на реалізацію Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з побутовими відходами”

у шестимісячний строк з дня опублікування Закону України  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з побутовими відходами”

Мінрегіон

Виконується

Готуються відповідні проекти актів.

 

 

 

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з побутовими відходами”

Мінрегіон

Виконується

Готується відповідний проект акта.

 

 

177. Запровадження принципу “поновної відповідальності виробника товарів в тарі та упаковці” за утилізацію відходів тари та упаковки відповідно до вимог директив ЄС та створення прозорого механізму фінансування виробниками товарів в тарі та упаковці утилізації тари та упаковки (Угода).

Запровадження принципу “забруднювач платить” та розширеної відповідальності виробника, зокрема упаковки, що передбачає відповідальність виробника (первинного імпортера) за весь життєвий цикл продукції, включно з покладенням відповідальності (безпосередньої та/або фінансової) за поводження з відходами цієї продукції (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про упаковку та відходи упаковки

до 30 квітня

Мінприроди
Мінрегіон

Виконано

Мінрегіоном взята участь у нараді 10.03.2015 щодо презентації проекту Закону України «Про упаковку та відходи упаковки» та надано відповідні пропозиції до законопроекту.

Надано пропозиції Мінприроди.

 

 

178. Забезпечення дотримання вимог директив ЄС про полігони відходів у системі ціноутворення на захоронення відходів (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з побутовими відходами”

Мінрегіон
Мінприроди

Виконується

Готується відповідний проект акта.

 

 

 

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1173

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з побутовими відходами”

Мінрегіон
Мінприроди

Виконується

Готується відповідний проект акта.

 

 

179. Підвищення енергетичної безпеки держави шляхом забезпечення енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сфері.

Прийняття Закону про енергетичну ефективність будівель, що реалізує вимоги директив ЄС щодо енергетичних характеристик будівель, у тому числі в частині встановлення мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель, будівництва будівель з майже нульовим рівнем споживання енергії, запровадження механізмів енергетичної сертифікації будівель, визначення принципів державної підтримки заходів з енергоефективності (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про енергетичну ефективність будівель

до 15 березня

Мінрегіон
Держенергоефективності

Виконано

Проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» листом Мінрегіону від 15.06.2015 № 12/20-9-1554 внесено на розгляд Уряду

 

 

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон
Держенергоефективності

Виконується

 

 

 

180. Створення механізму державної підтримки заходів з енергоефективності в житлових будинках та установах бюджетної сфери, в тому числі через спрямування на енергоефективність зекономлених коштів державного бюджету внаслідок зменшення споживання газу за рахунок здійснених інвестицій в енергоефективні заходи (револьверний механізм) (Угода)

розроблення та прийняття проектів нормативно-правових актів щодо:

спрямування коштів державного бюджету, зекономлених за рахунок зменшення споживання газу, на фінансування заходів з енергоефективності;

затвердження заходів з енергоефективності в житлових будинках, установах бюджетної сфери та на підприємствах теплопостачання

 

 

до 30 червня

 

Термін перенесено - у тримісячний строк після набрання чинності Закону України

«Про енергетичну ефективність будівель»

Мінрегіон
Держенергоефективності

Виконується

Готуються відповідні проекти актів.

Мінрегіон листом
від 19.06.2015 № 12/20-9-1623 звернувся до Уряду щодо продовження строку виконання заходу – у тримісячний строк після набрання чинності Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», прийняття якого передбачено пунктом 180 Плану заходів.

Пропозиції Урядом підтримані.

 

 

181. Залучення приватних інвестицій у підвищення енергоефективності об’єктів державної та комунальної власності (школи, вищі навчальні заклади, лікарні тощо), в тому числі створення правових підстав для розвитку механізмів енергосервісного підряду в бюджетній сфері, встановлення можливості укладення довгострокових договорів на продаж тепла, що вироблено з альтернативних джерел, для бюджетних установ.

Законодавче запровадження захищених ринкових механізмів інвестування в енергомодернізацію (енергосервісні контракти) для масштабного залучення приватних інвестицій в енергоефективність, значного зменшення енерговитрат у державному та комунальному секторі економіки і мінімізації зовнішньої енергозалежності держави (Угода)

1) супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації)” (реєстраційний номер 1409) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконано

Закон прийнято в цілому 09.04.2015 та направлено на підпис Президентові України

 

 

 

2) супроводження проекту Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” (реєстраційний номер 1313) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконано

Закон прийнято в цілому 09.04.2015 та направлено на підпис Президентові України

 

 

182. Надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати ціни на теплову енергію, що вироблена з альтернативних джерел енергії (до певного обсягу виробництва), здійснення ліцензування суб’єктів виробництва теплової енергії із альтернативних джерел енергії місцевими держадміністраціями (до певного обсягу виробництва). Залишення за Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, повноважень з ліцензування виробників теплової енергії з альтернативних джерел та встановлення цін на таку енергію (вище певного обсягу виробництва) (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про теплопостачання” щодо передачі органам місцевого самоврядування права на видачу ліцензій та встановлення тарифу на виробництво теплової енергії з альтернативних видів палива

30 червня

Мінрегіон
Держенергоефективності

Виконано

Проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо передачі повноважень на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії»

внесено на розгляд Уряду (лист Мінрегіону від 12.08.2015 № 12/20-10-2311).

 

 

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон
Держенергоефективності

Виконується

 

 

 

183. Будівництво і реконструкція житла згідно з новими стандартами енергоефективності (підготовка нових державних будівельних норм та стандартів енергоефективності) (Програма )

розроблення нових державних будівельних норм і стандартів з питань енергоефективності житла, що збудоване або реконструюється

постійно

Мінрегіон

Виконується

У 2015 році заплановано продовження розроблення проекту ДБН на заміну ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель».

Розроблення першої редакції проекту ДБН «Теплова ізоляція будівель» заплановано розпочати у червні 2015 року.

 

 

212. Земельна реформа (Стратегія).

Завершення до 1 січня 2016 р. інвентаризації та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності (Угода).

Інвентаризація та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності (Програма)

організація та забезпечення проведення інвентаризації та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності

до 20 грудня

Мінагрополітики
Мінрегіон

Виконується

Готуються відповідні пропозиції.

 

 

213. Законодавче врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об’єкти державної власності

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками і здійснення контролю за використанням та охороною земель

до 15 березня

Термін перенесено до 01 грудня

Мінрегіон
Мінагрополітики

Виконується.

Розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо делегування повноважень органам місцевого самоврядування з розпорядження землями державної власності і посилення державного контролю за використанням та охороною земель», який наразі погоджується із заінтересованими органами.

Листом Мінрегіону
від 06.07.2015 № 12/20-14-1802 внесено клопотання до Уряду щодо продовження терміну підготовки проекту акта до 01.12.2015.

Дорученням Уряду від 23.07.2015 № 11713/13/1-15 пропозицію підтримано.

 

 

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон
Мінагрополітики

Виконується

 

 

214. Виключення із законодавства норм, що надають можливість набувати право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на неконкурентних засадах (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Земельного кодексу України стосовно прозорих механізмів набуття права оренди землі

 

до 29 травня

Мінагрополітики
Мінрегіон

Виконано

Листом Держгеокадастру від 27.05.2015 № ДС-5-28-0.13-2923/23-15 Мінагрополітики надано відповідні пропозиції.

 

 

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінагрополітики
Мінрегіон

Виконується

 

 

215. Удосконалення орендних відносин.

Сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного орендаря (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля)

 

до 15 серпня

Мінагрополітики
Мінрегіон

Виконано

Пропозиції Мінагрополітики надано листом Держгеокадастру від 02.07.2015 № ДС-5-28-0-22-5224/23-15.

 

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінагрополітики
Мінрегіон

Виконується

 

 

216. Посилення відповідальності сторін договору оренди землі за невиконання умов договору оренди (Угода).

Законодавче закріплення мінімального строку договору оренди земель сільськогосподарського призначення, стимулювання середньострокових та довгострокових орендних відносин, зокрема розроблення та сприяння прийняттю Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про оренду землі” щодо довгострокової оренди (Угода, Програма).

Встановлення обов’язковості внесення орендної плати за землі сільськогосподарського призначення виключно у грошовій формі.

Запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земель сільськогосподарського призначення з передбаченням можливості продажу прав оренди та їх застави (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку орендних відносин на землю

до 30 листопада

Мінрегіон
Мінагрополітики

Виконується

Розроблено проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку орендних відносин на землю», який направлено на погодження до заінтересованих органів.

 

 

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон
Мінагрополітики

Виконується

 

 

217. Проведення у 2015 році загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з наступним проведенням її переоцінки не рідше ніж один раз на 10 років (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

до 30 листопада

Мінагрополітики
Мінрегіон

Виконується

Готуються відповідні пропозиції.

 

 

 

2) затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

до 15 грудня

Мінагрополітики
Мінрегіон

Виконується

Готуються відповідні пропозиції.

 

 

227. Спрощення процедури використання земель сільськогосподарського призначення для будівництва господарських будівель сільськогосподарського призначення (Угода)

розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо внесення змін до будівельних норм, перегляд та адаптація ветеринарно-санітарних вимог до будівництва та розміщення будівель сільськогосподарського призначення, зокрема тваринницьких

до 30 червня

Мінагрополітики
Мінрегіон

Виконано.

Листом Мінрегіону від 30.06.2015 № 8/14-540-15 надано пропозиції Мінагрополітики.

 

 

238. Відновлення програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” (Угода)

забезпечення фінансування пільгового державного кредитування індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” з урахуванням можливостей державного бюджету

протягом року

Мінрегіон
Мінфін
Мінагрополітики

Виконано

У Державному бюджеті на 2015 рік передбачено 39 млн. грн. для фінансування зазначеної програми.

 

 

 

255. Законодавче відкриття структури тарифів на природний газ, електроенергію, теплову енергію, їх транспортування (Угода)

внесення змін до нормативно-правових актів в частині відкриття структури тарифів на природний газ, електроенергію, теплову енергію, їх транспортування

до 1 жовтня

НКРЕКП
Міненерговугілля
Мінрегіон Мінекономрозвитку
Мінфін

Виконується

Готуються відповідні пропозиції.

 

 

285. Підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії (Clean Energy) (Програма)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про альтернативні джерела енергії” щодо віднесення теплових насосів до обладнання, що працює на відновлюваних джерелах енергії

до 30 листопада

Мінрегіон
Держенергоефективності

Виконується

Готується відповідний проект акта.

 

 

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон
Держенергоефективності

Виконується

 

 

289. Зниження енергоємності валового внутрішнього продукту (на 20 відсотків до кінця 2020 року) шляхом забезпечення (впровадження) 100 відсотків обов’язкового комерційного обліку споживання енергоресурсів (енергії та палива), переходу до використання енергоефективних технологій та обладнання, зокрема через механізм залучення енерго-сервісних компаній, реалізації проектів з використанням альтернативних джерел енергії (Стратегія).

Програма енергоефективності. (Стратегія).

Стимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності валового внутрішнього продукту. Прийняття Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року (Угода)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року з урахуванням пропозицій Секретаріату Енергетичного Співтовариства

до 31 липня

Мінрегіон

Виконано

 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з енергоефективності

до 2020 року» листом Мінрегіону від 31.07.2015 № 12/20-9-2177 внесено на розгляд Уряду.

 

 

290. Прийняття закону про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, що імплементує вимоги Директив ЄС щодо енергоефективності (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням пропозицій Секретаріату Енергетичного Співтовариства

до 30 листопада

Мінрегіон

Виконується

Готується проект закону «Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів».

 

 

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

 

 

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконується

 

 

291. Стимулювання залучення інвестицій в модернізацію об’єктів у сфері теплопостачання, створення виробничих потужностей з комбінованого виробництва тепла та електроенергії, інших об’єктів з виробництва тепла з відновлюваних джерел енергії (Угода)

 

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження обов’язкового стимулюючого регулювання та стимулювання розвитку конкурентного середовища у сфері виробництва теплової енергії (відокремлення видів діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії)

до 30 листопада

Мінрегіон

Виконується

Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії» (щодо запровадження обов’язкового стимулюючого регулювання), який погоджується із заінтересованими органами.

Також розробляється проект Закону України щодо стимулювання розвитку конкурентного середовища у сфері виробництва теплової енергії (щодо відокремлення діяльності з виробництва теплової енергії від діяльності з транспортування теплової енергії та постачання теплової енергії).

 

 

 

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

 

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконується

 

 

292. Перегляд законодавства щодо стимулювання виробництва електроенергії з нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, реформа системи “зелених” тарифів та їх балансування (зменшення необґрунтовано завищених тарифів, підвищення недостатніх тарифів, перегляд місцевої складової на відповідність вимогам СОТ (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику” щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії; встановлення диференційованих розмірів “зелених” тарифів залежно від використання об’єктами відновлюваної енергетики устатковання та обладнання вітчизняного або іноземного виробництва

до 15 березня

Мінрегіон
НКРЕКП
Міненерговугілля

Виконано.

04.06.2015 прийнято Закон України                № 514-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії»

 

 

 

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон
НКРЕКП
Міненерговугілля

 

 

 

Виконано.

04.06.2015 прийнято Закон України                 № 514-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії»

 

 

294. Створення сприятливих законодавчих умов для реалізації проектів, спрямованих на скорочення або заміщення споживання газу (шляхом тарифної політики, скорочення бюрократичних процедур тощо) (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про теплопостачання” щодо укладення довгострокових договорів на постачання теплової енергії бюджетним установам

до 30 жовтня

Мінрегіон

Виконується

Законопроект розроблено та направлено на погодження до заінтересованих органів.

 

 

 

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

 

Мінрегіон

Виконується

 

 

 

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України:

про вироблення механізму стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження заходів із заміщення споживання природного газу бюджетними установами та організаціями та підприємствами комунальної теплоенергетики;

про державну експертизу з енергозбереження (щодо приведення у відповідність з вимогами Закону України “Про адміністративні послуги”)

 

до 15 грудня

Мінрегіон

Виконується

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 09 липня 2014 р. № 293 та від 10 вересня 2014 № 453» листом від 14.04.2015
№ 12/20-10-877 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України.

Готуються також інші проекти актів.

 

 

357. Реформування нагородної справи (Стратегія).

Скасування застарілої системи відзнак і звань у галузі культури (Угода)

забезпечення широкого громадського обговорення системи відзнак і звань у галузях (сферах діяльності) з метою її перегляду та подання пропозицій Кабінетові Міністрів України

 

до 30 жовтня

центральні органи виконавчої влади

Виконується

Готуються відповідні пропозиції.

 

 

365. Реалізація програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими організаціями (Програма)

8) проведення щопівроку та щороку переглядів портфеля проектів Світового банку в Україні

до 30 березня,
до 30 липня

Мінекономрозвитку
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
АТ “Укрексімбанк” (за згодою)

Виконано.

Проведено у межах компетенції перегляд портфеля проектів Світового банку.

Надано пропозиції Мінекономрозвитку листом від 29.07.2015
№ 7/12-8914.

 

Прийнято Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Надзвичайна кредитна програма для відновлення України)».

 

 

 

10) забезпечення співпраці із Світовим банком щодо реалізації прийнятої в лютому 2012 р. Стратегії партнерства з Україною на 2012—2016 роки

протягом року

Мінекономрозвитку
Мінфін
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Укравтодор
Мінрегіон
АТ “Укрексімбанк” (за згодою)
Мінсоцполітики
МОЗ

Виконується

Вживаються у межах компетенції заходи щодо забезпечення співпраці.

 

 

11) проведення щорічного перегляду портфеля проектів ЄБРР в Україні

до 30 липня

Мінекономрозвитку
Мінфін
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Укравтодор
Мінрегіон

 

Виконано.

Листом Мінрегіону
від 20.07.2015 № 7/12-8454 надано пропозиції Мінекономрозвитку.

 

 

12) забезпечення співпраці з ЄБРР в рамках реалізації стратегії, що буде затверджена ЄБРР на наступний чотирирічний період

протягом року

Мінекономрозвитку
Мінфін
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Укравтодор
Мінрегіон

Виконується

Готуються відповідні пропозиції.

 

 

15) проведення щорічного перегляду портфеля проектів ЄІБ в Україні

до 30 липня

Мінекономрозвитку
Мінфін
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Укравтодор
Мінрегіон
МОН

Виконано.

Листом Мінрегіону
від 20.07.2015 № 7/12-8454 надано пропозиції Мінекономрозвитку.

 

 

16) забезпечення підписання угод з Урядом ФРН та KFW для залучення кредиту (500 млн. євро)

до 15 квітня

Мінрегіон
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Міненерговугілля
Мінінфраструктури

Виконано

01.04.2015 підписано Меморандум про спільні наміри між Урядами України та Федеративної Республіки Німеччини про нецільовий фінансовий кредит (500 млн. євро) та Рамкову угоду між Урядом України та Кредитною Установою (KfW) про надання індивідуальних кредитів

 

 

366. Проведення міжнародної донорської конференції та затвердження в її рамках міжнародного плану відновлення України на 2015—2017 роки (Програма)

підготовка та проведення міжнародної конференції з питань підтримки реформ в Україні

протягом року

Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади

Виконується

Готуються відповідні пропозиції.

 

 

368. Залучення для тимчасово переміщених осіб, українських громадян на Донбасі та в Криму, зокрема кримських татар, допомоги від ООН, країн—членів “Групи семи” та ЄС (Програма)

3) актуалізація потреб у залученні допомоги для громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

щокварталу

Мінсоцполітики
Мінрегіон
Мінекономрозвитку

Виконується

Надано відповідні пропозиції листами Мінрегіону від 03.02.2015 № 7/19-1127 та від 22.06.2015
№ 12/20-19-1639.