Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
від 06.06.2011 №68

(із змінами внесеними наказами

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства від 16.09.2013 №452 та

від 17.09.2014 №259)

 

 

Перелік відомостей,
що становлять службову інформацію у Міністерстві регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України

 

 

№ з/п

Зміст відомостей, що становлять службову інформацію

1.

Відомості, що розкривають точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42 усіх об’єктів загальних схем централізованого питного водопостачання (комплекс об’єктів, споруд, розподільних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води) у містах з населенням 50 тис. осіб та більше, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.

Відомості, що розкривають точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42 про місце розташування водозаборів централізованих систем питного водопостачання у містах з населенням 50 тис. осіб та більше.

Водозабір – споруда або пристрій для забору води з водного об’єкта. 

3.

Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у містах з населенням 250 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

Резервні джерела водозабезпечення – законсервовані водозабори з артезіанських свердловин або з відкритих водоймищ (рік), які призначені для забезпечення подавання води до комунальних водоводів

4.

Відомості, що містяться у нормативних документах з проектування та будівництва об'єктів цивільного захисту. 

5.

Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту при проектуванні нових, реконструкції існуючих підземних ліній метрополітенів. 

6.

Сфера забезпечення охорони державної таємниці:

 

6.1. Відомості про планування та запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю;

6.2. Відомості про обладнання приміщень, в яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони;

6.3. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства;

6.4. Відомості про організаційні та технічні заходи з захисту інформації з обмеженим доступом крім відомостей, що становлять державну таємницю.  

7.

Сфера мобілізаційної підготовки:

 

7.1. Відомості про організацію чергування керівного складу Міністерства на пунктах управління в особливий період та у мирний час в умовах надзвичайного стану, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

7.2. Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих за Міністерством, окремим підприємством, установою та організацією, що належать до сфери управління Міністерства, у разі проведення мобілізації та у воєнний час, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

7.3. Відомості щодо планів переведення підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, на режим роботи в умовах особливого періоду, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

7.4. Відомості про кількість військовозобов’язаних Міністерства, які мають мобілізаційні посвідчення.

8.

Сфера цивільної оборони:

 

8.1.    Відомості щодо організації заходів цивільного захисту у

Міністерстві в особливий період, крім відомостей, що становлять державну таємницю;

8.2. Відомості про організацію системи оповіщення цивільного захисту, побудову системи зв’язку у Міністерстві в особливий період, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

9.

Відомості, отримані у процесі службових розслідувань з питань протидії корупції, до моменту прийняття щодо них рішення.

10.

Відомості, що містяться у директивах урядовим делегаціям та офіційних вказівках, якщо вони не становлять державної таємниці, до моменту надання офіційного дозволу щодо їх друку у засобах масової інформації.