02.10.2014

Держана підтримка житлового будівництва стала темою зустрічі з майбутніми державними службовцями

Група викладачів, слухачів та студентів Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, які беруть участь у виїзних практичних заняттях у м. Києві, 1 жовтня цього року відвідала Мінрегіон.

Майбутні державні службовці ознайомилися із загальними засадами, завданнями та результатами діяльності Міністерства, зустрілися із фахівцями Мінрегіону, обговорили нагальні питання реформування державної політики у сферах, якими Міністерство опікується, та практичні кроки з її реалізації, зокрема щодо державних житлових програм.

Такі зустрічі вже стали традиційними.

Інститут є провiдним навчальним закладом IV рiвня акредитацiї, який покликаний задовольнити суспiльну потребу у пiдготовці професiйно компетентного, творчого, вiдповiдального керiвника нової генерацiї, орiєнтованого на управлiнську дiяльнiсть в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування.

За роки iснування Інститутом пiдготовлено 4538 магiстрiв державного управлiння та понад 3700 менеджерiв, а на факультеті перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрів з використанням сучасних методiв, форм i засобiв навчання пiдвищило свiй фаховий рiвень понад 37 000 державних службовцiв.