29.04.2015

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо передачі повноважень на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії»

ПРОЕКТ

  

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо передачі повноважень на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії»

 

Верховна Рада України постановляє:

 

1. Внести до Закону України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373; 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 42, ст. 526; 2014 р., № 22,ст. 783, ст.781) такі зміни:

 

1)у статті 13 абзаци сьомий та восьмий викласти в такій редакції:

 

«встановлення для відповідної територіальної громади в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на теплову енергію, (у тому числі на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії в обсягах, що не перевищують 55 тисяч Гкал на рік), крім тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках комбінованого виробництва теплової і електричної енергії;»;

 

«погодження інвестиційних програм стосовно об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності (у тому числі що виробляють теплову енергію на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії в обсягах, що не перевищують 55 тисяч Гкал на рік), крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках;»;

 

2) абзац другий статті 16¹ викласти в такій редакції:

 

«ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, у тому числі діяльності з виробництва теплової енергії в обсягах, що не перевищують 55 тисяч Гкал на рік, на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);»;

 

3) статтю 17 викласти в такій редакції:

 

«Стаття 17. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у сфері теплопостачання

 

До повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у сфері теплопостачання належать:

сприяння створенню конкурентного середовища в цій сфері;

ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках;

ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії в обсягах, що перевищують 55 тисяч Гкал на рік;

встановлення та регулювання тарифів на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках;

встановлення та регулювання тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії. суб’єктам природних монополій у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких вона здійснює;

здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов у межах своїх повноважень;

розгляд справ про порушення ліцензійних умов і прийняття рішень у межах своїх повноважень.»;

 

4) в частині третій статті 20:

слово «затверджуються» замінити словом «встановлюються»;

після слів «у сфері комунальних послуг,» доповнити словами «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,».

 

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

          Голова

Верховної Ради України  

Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення