Наказ Мінрегіону від 04 лютого 2013 року № 37 "Про внесення змін до Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,

 БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

ДКУД_________

 

 

НАКАЗ

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

 18 лютого 2013 р. за № 283/22815

 

Про внесення змін до Порядку особистого прийому громадян у

Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та з метою удосконалення організації особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 березня 2012 року № 121, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 511/20824, такі зміни:

1.1. Після пункту 2 доповнити Порядок пунктом 3 такого змісту:

«3. У разі відсутності Міністра, заступників Міністра особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.».

У зв’язку з цим пункти 3-14 уважати відповідно пунктами 4-15.

1.2. Пункт 7 після слів «до Міністра» доповнити словами  «, заступників Міністра».

1.3. У пункті 9:

абзац перший після слів «до Міністра» доповнити словами  «, заступників Міністра»;

абзац третій після слова «Міністру» доповнити словами «, заступникам Міністра».

1.4. Після пункту 13 доповнити Порядок пунктом 14 такого змісту:

«14. Відповідь на звернення, що подані під час особистого прийому Міністром, заступниками Міністра, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності останньої – особою, яка виконує її обов’язки.».

У зв’язку з цим пункти 14, 15 уважати відповідно пунктами 15, 16.

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Вернигор Ю.Ю.) разом з Департаментом адміністративно-організаційного забезпечення (Самара С.Г.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра‑керівника апарату Семчука Г.М.

 

 

Міністр                                                                                                Г.П. ТЕМНИК